Avancerad mottagarutveckling (GARD)

Vi är en forsknings- och ingenjörsgrupp, som arbetar med att utveckla instrumentering för avancerade mätningar. Experimentella discipliner inom naturvetenskapen kräver sofistikerade observationer och avancerade mätinstrument för att erhålla nya resultat. Ofta, om inte alltid, resulterar nya instrument i upptäckter eller nya öppningar in i nya delar av forskningsområdet.

GARD bygger mätinstrument, mottagare för millimeter- och submillimetervågor, som används inom radioastronomi och miljövetenskap. Användandet av mer känsliga mottagare, som används tillsammans med ett modernt radioteleskop, flyttar omedelbart fram gränserna för vårt vetande om universum ytterligare i tid och rum. I ett expanderande universum är äldre objekt längre bort och därför svårare att observera.

Exempel på GARD:s arbete i Sverige är ODIN-satelliten, som sköts upp 2001. Satelliten fyller två funktioner. Dess instrument tittar ut i rymden för radioastronomer, och samma instrument används för att titta på jordens atmosfär för miljö- och klimatforskning. GARD deltog aktivt i byggandet av ODIN med ansvar för den huvudsakliga instrumenteringen - radiometerplattform, mottagare, kvasioptiska system, mellanfrekvenskomponenter och integration av hela instrumentet.

För att fullfölja forskarnas förväntningar använder GARD den senaste avancerade tekniken. Våra mottagare kyls till temperaturer omkring 4 Kelvin. Vi använder den senaste tekniken, inklusive HEMT transistorer, supraledande tunnelförbindelser som verkar som frekvensomvandlare och så utökar vi nu vårt arbete mot supraledande bolometer teknik för blandare i Terahertzområdet.

Att använda den senaste teknologin är möjligt genom att bedriva aktiv forskning inom relevanta och närliggande områden. Vi söker efter nya fysiska fenomen, teknologi och teknik som utvecklas av forskningsgrupper på Chalmers, involverade i grundforskning inom fysik och elektronik.

Vi lägger ner mycket tid och kraft på att utveckla egen teknologi, såsom unik processutrustning i MC2:s renrum för Nb superkondukteringsteknik. Nivån på vårt arbete bidrar till att vi deltar i alla viktigare internationella instrumentationsprojekt, till exempel Herschel Space Observatory av European Space Agency och Atacama Large Millimeter Array, jointly av Europa och USA.

 

Enhetschef:

Victor Belitsky

 

Kontaktuppgifter till vår personal


Publicerad: må 14 okt 2013. Ändrad: to 04 maj 2017