Årsberättelse 2015, Rymd- och geovetenskap


Antal helårsstudenter: 102
Antal anställda: 133
Intäkter (mnkr): 151

Inledning

Institutionen för Rymd- och geovetenskap är aktiv inom flera områden som inkluderar astronomi och jordobservationer. Användandet av elektromagnetiska vågor i teori och praktik är en gemensam nämnare för många av grupperna. För 2015 kan vi titta tillbaka på en stor produktion av vetenskapliga artiklar, internationella samarbeten, intressanta kurser och mycket samverkan med myndigheter och allmänhet. Här summerar vi tre nyheter från forskningen och längst ner på sidan är det möjligt ladda ner en mer omfattande årsrapport som (på engelska) presenterar institutionen med nyheter från samtliga sju forskargrupper och Onsala rymdobservatorium, den nationella anläggningen för radioastronomi.


 
En ny mareograf vid Onsala rymdobservatorium
En ny toppmodern mareograf har installerats vid Onsala rymdobservatorium. Ett mål för observationsverksamheten vid den geodetiska fundamentalstationen är att mäta och modellera jordskorpans rörelser på millimeternivå. Det betyder till exempel and belastningseffekter på jordskorpan orsakade av varierande massor i atmosfären och i havet måste mätas och förstås. Amplitud och fas hos den lokala havsnivån är alltför komplicerade för att beräknas från observationsdata vid de närbelägna mareograferna i Göteborg och Ringhals.
Målet är därför att under en lång tid framöver erhålla en kontinuerlig tidsserie av vattennivån vid observatoriet med en noggrannhet av några millimeter. Detta krävde en ny typ av mareograf, vilken designades i samarbete med SMHI. Den har nu varit i kontinuerlig drift sedan sommaren 2015. SMHI deltar i observationerna genom att granska kvalitén och lagra data. På så sätt säkerställs att data blir användbara för framtida geodynamisk forskning, samtidigt som data bidrar till SMHI:s nationella observationsnät av havsnivån. 
Foto: Lars Wennerbäck


 
Det rödföskjutna universum
Den nyupptäckta galaxen A1689-zD1 är en dammig, ung galax där många nya stjärnor bildas, bara 700 miljoner år efter big bang. Den är en av de mest avlägsna galaxer vi känner till. Av de mest avlägsna galaxerna är den den enda där kosmiskt stoft också har upptäckts.  Stoftmassan uppskattas att vara mycket lik Vintergatans, vilket är överraskande eftersom det tar lång tid att producera stoft om det bara skapas hos döende stjärnor. Stoftobservationerna gjordes med det nya och mycket känsliga teleskopet Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Sverige deltar i ALMA genom medlemskapet i ESO och bidrar även med instrument. Ljuset från A1689-zD1 förstärks 9,5 gånger på grund av gravitationslinsning, tack vare galaxhopen Abell 1689 som ligger mellan oss och galaxen. 
Foto: Den stora bilden visar galaxhopen Abell 1689. Här visas också var A1689-zD1 ligger på himlen (den röda färga visar infrarött ljus), och höjdkurvorna visar ALMA:s observationer av strålning från stoft med våglängd kring en millimeter.​


 
Fartygsemissioner
Vi har utvecklat en metod för att med hjälp av flygburna och markbaserade sensorer på avstånd mäta avgasutsläpp från fartyg. Systemet skall klara av att kontrollera hur väl fartygen följer de nya utsläppsföreskrifterna som beslutats av EU och IMO (International maritime organization). Under 2014 modifierades systemet för flygplanet Navajo Piper för att senare godkännas av "European Air Safety Agency”. Under 2015 började systemet att användas operationellt för att kontrollera fartyg utefter Danmarks kuster. Detta gjordes från flygplan och från marken vid Stora Bält-bron. Liknande mätningar utförs vid Älvsborgs fästning i farleden in till Göteborgs hamn. Under oktober deltog vi i fartygsemissionsmätningar i hamnen vid Long Beach för att utvärdera avgasernas eventuella påverkan på luftkvalitén i Los Angeles. 
Foto: Johan Mellqvist​


Årsberättelse Rymd- och geoveten​skap 2015​
Under 2015 har det hänt många spännande saker på institutionen för rymd- och geovetenskap. Läs mer i den mer omfattande årsrapporten.

Årsberättelsen 2015 Lågupplöst (5,4MB)

Vill du beställa ett tryckt exemplar av årsrapporten 2015 från institutionen för rymd- och geovetenskap kontakta Sofie Halldén

​​

Publicerad: må 30 nov 2015. Ändrad: fr 12 maj 2017