Årsberättelse 2015, Energi och Miljö

 
Antal helårsstudenter: 353
Antal anställda: 198
Intäkter (mnkr): 221
 
Energi och Miljö​
Ett osvikligt fokus på hållbar utveckling genomsyrar institutionens fem avdelningar. Hållbar utveckling i ett globalt perspektiv likväl som analys och utveckling av system, enskilda produkter, tjänster och material. 

Systemperspektivet förenar också forskningen på Energi och Miljö. Energisystem utgör ett stort område där institutionen är ledande i Sverige, men andra komplexa system där människor, natur och teknologi samverkar kartläggs och analyseras också för en ökad förståelse av exempelvis energiåtgång och miljöpåverkan. 

Den tredje – och kanske den viktigaste – gemensamma faktorn är passionen. Allt det arbete vi lägger ner på forskning, utbildning och nyttiggörande bottnar i ett djupt och långtgående engagemang. Vi brinner för att hitta vägar från det sätt som mänskligheten idag belastar vår jord. 
Syns, hörs, gör skillnad. 
Institutionens forskare är efterfrågade som talare och som experter i media, något som blev extra tydligt under 2015, inte minst kring det stora klimatmötet i Paris. Energi och Miljö är med och driver debatten framåt i flera för institutionens forskning strategiskt viktiga frågor – resursanvändning, klimatpåverkande utsläpp och hållbara energislag. 
Samverkan med samhälle och industri​​​​
För att nå resultat i vår forskning är vi beroende av andra och varandra. Vi behöver finansiering, förtroende och tillförd specialistkompetens för att kunna ge vårt bidrag. Vi bygger relationer med utomstående aktörer, och vi nyttjar den samlade kunskap som finns inom institutionen och inom andra institutioner på Chalmers. Vi kan också vara den neutrala plats som möjliggör möten mellan nyckelaktörer i våra projekt. Ett omfattande samverkan med både näringsliv, samhälle och andra inom akademin gör att forskningen hela tiden kan ligga steget före och förutse omvärldens behov. Så kan institutionen leva upp till sitt motto – vi är med och gör världen hållbar. 
​Mycket har hänt under 2015, här är ett litet axplock: 
Ny typ av sand sätter turbo på kraftvärmeverk 
En viss typ av bäddmaterial – Ilmenit – ökar effektiviteten och sänker drifts- och underhållskostnaderna kraftigt vid förbränning av avfall och biomassa. Dessa nya rön gör dagens kraftvärmeverk högintressanta både ekonomiskt och klimatmässigt, och öppnar för smartare design i nästa generation. 
Hållbar MOOC både lyckad och lärorik ​
9 000 studenter från 156 länder. Chalmers andra öppna webbkurs – MOOC – om hållbarhet i vardagen som genomfördes i våras blev en succé på flera sätt. "Vi lyckades träffa mitt i prick när det gäller ämnesval och upplägg" säger Anna Nyström Claesson, en av lärarna bakom kursen.
​Energiforskning lockade Kungen till Chalmers 
​Med siktet inställt på energiforskning gästade kung Carl XVI Gustaf Chalmers. Chalmers energiforskning är nyligen utvärderad med toppresultat och Chalmers ena campus fungerar som ett levande laboratorium för energiforskning.
Forskare på Energi och Miljö ska designa och bygga en liten, snabb och kraftfull laddningsstation för elbilar och bussar, något som skulle resultera i många positiva effekter för utbyggnaden av elbilssystemet.
"Det här projektet är ännu ett bevis på att vi ligger i absolut framkant i det här fältet, en position vi har nått tack vare ett målmedvetet arbete under många år" säger Ola Carlsson, professor, Energi och Miljö. 
Nötköttet på våra tallrikar är en av de stora klimatbovarna, men vi måste inte bli veganer för att klara miljömålen. En doktorsavhandling från David Bryngelsson på Energi och Miljö visar att kost där proteinet kommer från fågel är ett smart och billigt sätt att minska vår klimatpåverkan.
Chalmers dominerar inom energisystemforskningen​
Institutionen för energi och miljö får totalt tre av tio doktorander när Energimyndigheten storsatsar på tvärvetenskaplig energisystemforskning. "– Målet är att identifiera troliga utvecklingsvägar för elsystemets arkitektur med fokus på Sverige och Europa", säger professor Björn Sandén.
EU:s utsläppsmål utom räckhåll utan ett omfattande teknikskifte i tung industri​
Målen om minskade koldioxidutsläpp från Europeisk basindustri ligger utom räckhåll. I alla fall med den teknik och de åtgärder som finns att tillgå idag. En viktig pusselbit för att nå målen stavas CCS – avskiljning och lagring av koldioxid – en teknik som bör införas på bred front. 
Martin Nilsson Jacobi ny prefekt på Energi och Miljö​
Sist men inte minst ska också nämnas att institutionen fick en ny prefekt under 2015. Martin Nilsson Jacobi är professor i komplexa system och kommer från en tjänst som avdelningschef på en av institutionens avdelningar. "Institutionen är full av starka och drivande personer. Att skapa bra förutsättningar för dem är mitt och ledningsgruppens mål, så att varje anställd får möjlighet att växa och förverkliga sina idéer", säger Martin.

​​

Publicerad: må 30 nov 2015. Ändrad: fr 12 maj 2017