Rymd-, geo- och miljövetenskap

Som namnet antyder greppar institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap om stora frågor och har å ena sidan fokus bakåt i tiden för att svara på frågor om universums, jordens och livets uppkomst. Å andra sidan observerar vi vad som händer på jorden idag och utvecklar metoder, verktyg och modeller för att kunna blicka framåt och hitta lösningar på globala utmaningar om resurser, energiförsörjning och miljöpåverkan. Tillsammans arbetar vi för att öka kunskapen om hur vi bäst åstadkommer en långsiktigt hållbar planet. Institutionen är värd för två forskningsinfrastrukturer: Onsala Rymdobservatorium och Chalmers kraftcentral.

Publicerad: fr 31 mar 2017. Ändrad: ti 24 okt 2017