Institutionen för Signaler och system

Institutionen för Signaler och system

Verksamheten vid institutionen för Signaler och system (S2) handlar i stor utsträckning om att modellera och konstruera effektiva system för att utvinna och behandla information. Systemen representerar ofta centrala funktioner i högteknologiska produkter, och kan liknas vid dess intelligens, styrsystem eller artificiella sinnen. Möjliga applikationsområden finns inom all avancerad teknik med inbyggd elektronik.