Organisation

Institutionen Signaler och system består av tre forskningsavdelningar som arbetar med forskning och utbildning. Vi har också en administrativ avdelning och är värd för tre forskningscentrum. 

Ledningsgrupp

Proprefekt - Tomas McKelvey
Vice prefekt för forskarutbildningen - Jonas Fredriksson
Vice prefekt för grundutbildningen - Thomas Eriksson
Administrativ chef - Pia Karlsson
HR specialist - Cecilia Örnroth
 

Avdelningar

Kommunikationssystem
Läs mer om avdelningen Kommunikationssystem
Avdelningschef:
Erik Ström

System- och reglerteknik
Läs mer om avdelningen System- och reglerteknik
Avdelningschef:
Bengt Lennartson

Signalbehandling och Medicinsk teknik
Läs mer om avdelningen Signalbehandling och Medicinsk teknik
Avdelningschef:
Mikael Persson


Administration

Den administrativa avdelningen ger stöd till verksamheten på institutionen för Signaler och system. Vi arbetar med verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomi, kommunikation, kursadministration inom grund- och forskarutbildning, personalfrågor, inköp, med flera andra tjänster.


Institutionsekonom - Maria Odéus Forsberg, Anna Lund Rahder (föräldraledig)
Ekonomer - Hanna Youn, Petar Margitin, Jasna Kovacic
Kommunikatör - Yvonne Jonsson
Kommunikatör för Swedish Electromobility Center - Emilia Lundgren

Administratörer
Forskarutbildning - Natasha Adler Grønbech
Grundutbildning - Madeleine Persson
System- och reglerteknik samt Antennsystem - Elin Björklund
Kommunikationssystem, Chase - Agneta Kinnander
Signalbehandling och Medicinsk teknik, MedTech West - Ann-Christine Lindbom
Organisationsstruktur


Publicerad: fr 07 sep 2012. Ändrad: må 06 mar 2017