Odin-satelliten i omlopp runt jorden

Rymd- och geovetenskap

Vi försöker att förstå universums, jordens och livets uppkomst. Genom att observera vad som händer på jorden idag, siar vi om framtiden för att främja en hållbar utveckling. För att nå målen utvecklas mycket känsliga mätinstrument och mätmetoder, följt av avancerad dataanalys och byggandet av teoretiska modeller. Institutionen är också värd för den nationella anläggningen för radioastronomi - Onsala rymdobservatorium.

Publicerad: fr 06 jul 2012. Ändrad: on 29 mar 2017