Examensarbeten

Anvisningar

Annonseri​ngar

Presentationer av examensarbeten

Examensarbetespresentationer vid Produkt- och produktionsutveckling

Länk till studentarbeten vid institutionen

Kontaktpersoner

För specifik information om examensarbetesprojekt, kontakta ansvarig koordinator på respektive område nedan.

Industrial Design Engineering

Helena Strömberg, Mastersprogramansvarig, helena.stromberg@chalmers.se

Product Development

Erik Hulthén, Mastersprogramsvarig, erik.hulthen@chalmers.se

Production Engineering

Anders Skoogh, Mastersprogramansvarig, anders.skoogh@chalmers.se 

Publicerad: on 22 jan 2014. Ändrad: må 14 nov 2016