Kick-off för European Bus System of the Future 2

Den 10 juni var det kick-off i Milano för EU-projektet European Bus System of the Future, eller EBSF 2. Institutionen Produkt- och produktionsutveckling och avdelningen för Design & Human Factors deltar i projektet med ansvar dels för de tester som skall göras i Göteborg, dels för ett av sex innovationsområden.

– EBSF2 ingår i en serie projekt (EBSF1, 3iBS, ZeUS) alla med syfte att utveckla kollektivtrafiken och skapa attraktivare bussystem, säger MariAnne Karlsson, professor Design & Human Factors. I EBSF2 kommer vi att arbeta med innovation inom energisystem, fordonsutformning, IT-standarder, intelligent underhåll, urban infrastruktur och förarstödssystem. Att köra energisnålt i kollektivtrafik är inte enkelt med tanke på frekventa start och stopp och med krav på att hålla tidtabellen. Det behövs utvecklas system, anpassade till kollektivtrafik men också till hybrid- och elfordon. Dessutom skall vi utveckla och testa nya användargränssnitt, bl.a. en 'head-up-display'-lösning för bussar.

Projektet innehåller ett antal testscener, bl.a. Barcelona, Dresden, Helsingfors, Lyon, Madrid, Paris och Göteborg.

I Göteborg är fokus på elektrifiering och de möjligheter elektrifiering skapar. Vi kommer inom ramen för EBSF2 att utvärdera ElectriCity och den nya elbusslinjen 55 ur ett resenärsperspektiv. Vi kommer att studera vilken typ av resenärer som den nya linjen mellan Chalmers båda campus attraherar. Vi kommer också att undersöka hur resenärerna uppfattar elbussarna och de nya hållplatserna, inte minst inomhushållplatsen på Lindholmen. Dessutom kommer Volvo bussar att arbeta med energisystemet ombord på elbussarna och Chalmersfastigheter med inomhushållplatsens problematik.

Projektet, som leds av UITP, löper under 3 år och involverar 42 parter.

Läs mer:

ElectriCity
Energy on Campus - ElectriCity
European Bus System of the Future (EBS

Publicerad: fr 26 jun 2015.