Produkt- och produktionsutveckling

Huvudkompetensen vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling återfinns inom områdena design, konstruktion och produktion samt inom samspelet mellan dessa discipliner. Vetenskaplig excellens möjliggörs av våra dynamiska framstående forskningsmiljöer med internationellt konkurrenskraftiga forskare, nationella och internationella forskningsnätverk samt vår förmåga att ta tillvara och utveckla forskarbegåvningar för akademi och industri. Forskningen syftar dels till att korta tiden från behov till färdig produkt och samtidigt att åstadkomma ett mervärde, dels bedrivs nyfikenhetsdriven grundforskning vilken bidrar till att hitta hållbara lösningar på framtidens utmaningar. En stor del av vår industrisamverkan sker med fordons- och verkstadsindustrin där digitalisering för närvarande är ett fokuserat område.

Publicerad: fr 24 aug 2012. Ändrad: to 20 apr 2017