Produkt- och produktionsutveckling

Huvudkompetensen vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling återfinns inom områdena design, konstruktion och produktion samt inom samspelet mellan dessa discipliner. Forskningen syftar till stor del till att korta tiden från behov till färdig produkt och samtidigt att åstadkomma ett mervärde för kunden. Fordons- och verkstadsindustrin tillhör de stora kunderna. Institutionen organiseras i tre avdelningar: Design & Human Factors, Produktutveckling, Produktionssystem