Jörgen Blennow, ny utbildningsområdesledare för EDITI-området

Jörgen Blennow, institutionen för Material- och tillverkningsteknik, tillträder som utbildningsområdesledare för EDITI-området (Elektroteknik, Datateknik, IT samt Industriell ekonomi) den 1/11 2016. Den 1/12 lämnar han över stafettpinnen som programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik till Hans Hjelmgren, institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap.

​– Jag tycker att det har varit fantastiskt att ha fått vara programansvarig för Elektroteknik i nästan nio år, och väldigt mycket har hänt under den tiden. Till exempel utvärderingen av examenskvalitet som Universitetskanslerämbetet genomförde, och arbetet jag gjort tillsammans med programmets studenter med att förändra värderingar och kultur, som gett gott resultat. Samtidigt skall det bli både inspirerande och roligt att ta nästa steg och bli UOL (utbildningsområdesledare), säger Jörgen Blennow.

Chalmers organisation för grundutbildningen innehåller stor bredd, från tekniskt basår till 27 grundutbildningar som leder till arkitekt-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, sjöbefäls-, lärar- eller teknologie kandidatexamen, samt ett 40-tal specialiserade mastersprogram som är öppna för studenter från hela världen. Utbildningsområde EDITI, med sammanlagt nästan 3 000 studenter, omfattar tre högskoleingenjörsprogram, fyra civilingenjörsprogram och 13 mastersprogram. 

– EDITI är ett väl fungerande utbildningsområde, arbetsformerna och utbildningsområdesstrukturen är redan på plats. Min roll kommer vara att inspirera, stötta och strategiskt driva arbetet framåt, vilket jag kommer att göra i en programansvariggrupp. Jag kommer även att lägga tid och kraft på att bibehålla en väl fungerande dialog mellan utbildningsområdet och institutionerna.

Mycket av det löpande arbetet utförs i samarbete med lärare, studenter och administrativ personal på Chalmers. Som UOL kommer Jörgen också att ingå i grundutbildningens ledningsgrupp, och arbeta med strategiska frågor på central nivå. Att teknikutbildningarna blir mer jämställda, och även jämlika – med bättre rekrytering av studenter ur ett bredare mångfaldsperspektiv – ser Jörgen som nödvändigt. Dels för att han tror att det ger en bättre arbetsmiljö med en mer dynamisk sammansättning på utbildningen, men framför allt med tanke på framtidens samhälle. 

– En viktig fråga är ”vem är det som ska utveckla tekniken för vårt samhälle”? Jag tror, eventuellt grundat på fördomar, att om det finns dynamik i ett team som utvecklar teknik, då kommer fokus att hamna på användandet av tekniken som tas fram, i stället för på själva lösningarna.

Vid sidan av det 50-procentiga uppdraget som UOL arbetar Jörgen som forskare och handleder två doktorander, är examinator i High Voltage Engineering samt medverkar i High Voltage Technology. Han har tidigare arbetat med uppdragsutbildning och belönades med utmärkelsen ”Årets föreläsare” 2013 för sina insatser i Chalmers Professional Education. Under våren 2016 gav han en kurs vid TU Graz inom ramen för ett lärarutbyte i Erasmus+.

– Jag ser fram emot att börja mitt uppdrag tillsammans med alla inom grundutbildningens ledning, programansvariga, studenter och studieadministrativ personal. Att vara UOL är ingen one man show, och det passar mig bra, för jag är en teammänniska!

Fakta Jörgen Blennow
Ålder: 50 år
Examina: Chalmers: Civ ing E (1993), Tekn lic (1996), Tekn dr (2000), Docent (2012).
Arbetar som: Docent i högspänningsteknik. Forskningen fokuserar på experimentella tekniker för studier av fenomen i högspända elektriska isolationssystem.
Biträdande profilledare för profilen Electricity for a societal development inom styrkeområde Energi. Programansvarig för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik mellan 2008-2016. 
Chalmers representant i den svenska nationalkommitten för CIGRÉ.
Ordförande för kollegiet vid MoT.

Text: Anneli Andersson & Sandra Arvidsson

Publicerad: ti 27 sep 2016. Ändrad: fr 30 sep 2016