Forskarutbildning på MC2Forskarutbildningen vid MC2 erbjuder högre utbildning inom högaktuella grundläggande och tillämpade  forskningsområden, från kvantfysik och kvantdatorer till höghastighetselektronik/fotonik/mekanik och komponenter för mekatronik och telekommunikationssystem. Den tillämpade forskningen ligger i den frontlinje som närmar sig gränser satta av "Moore's lag", medan den grundläggande forskningen försöker beskriva och utveckla okonventionella IT lösningar som kan bli realiteter 15-20 år framåt i tiden.
 

Du forskar aktivt inom spännande områden i en forskargrupp, fördjupar dig i olika forskarutbildningskurser, samt har möjlighet att undervisa inom grundutbildningen. En viktig del i forskarutbildningen är att du tränas i att behärska och använda vetenskapliga metoder och utveckla kritiskt tänkande. Forskningen sker i forskargrupper som ofta hör till de internationellt främsta inom sina områden. Kontakterna med ledande internationell forskning är omfattande och du har stora möjligheter att delta i och själv bygga upp internationella nätverk.

Läs mer om MC2s forskarutbildning på vår engelskspråkiga webbsida på Doctoral Programme. Här finns studieplaner, information om rutiner vid disputation- och licentiatexamen etc.

Lediga doktorandtjänster hittar du på Lediga tjänster på Chalmers. 
Ytterligare information till doktorander på Chalmers hittar du på Chalmers intranät​

Pro-prefekt, Forskarutbildning

Studierektor

 
 

Sidansvarig Publicerad: må 15 mar 2021.