Verksamhetsstöd

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2 – bedriver unik forskning inom mikro- och nanoteknologi och består av fler än 200 forskare och forskarstuderande. Vår forskning är inriktad mot framtidens nano- och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem.

MC2s verksamhetsstöd arbetar för institutionens alla åtta avdelningar: 
Elektronikmaterial och system (EMSL), Fotonik (PL), Kvantkomponentfysik (QDP), Kvantteknologi (QT), Mikrovågselektronik (MEL),  Nanotekniklaboratoriet (NFL)Terahertz- och millimetervågsteknik (TML), Tillämpad kvantfysik (AQP). 
​​Administrativ chef​
​Administration, forskarutbildning
Debora Perlheden (MEL, TML) 
Infrastruktur
Ximena Rozo Sevilla

Inköp
Karin Laninge

IT
Ulf Andersson 
Administration, grundutbildning

Annika Holtringer
Debora Perlheden​

Arkiv och registratur
Annika Holtringer
Debora Perlheden​

Kommunikation och webb
Robert Karlsson​
Susannah Carlsson

Ledningsstöd
Annika Holtringer


​Ekonomi
Ingrid Collin, Head of finances
Magdalena Berg​ (QDP)​
Marie Nilsson​ (MEL, TML)
Pernilla Martinsson (PL, EMSL)
Eva Strandberg​ (AQP, QT)


Näringslivsrelationer
Samarbets- och sekretessavtal
Support inom nyttiggörande, innovation och entreprenörskap

Cristina Andersson


HR partner
Helena Wigeborn​

HR administration & gästservice
Linda Brånell (AQP, QT) 
Annika Holtringer​ (QDP)
Debora Perlheden (MEL, TML)
Gunnel Berggren​ (EMSL, PL)

​​

 


 
​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.