Verksamhetsstöd

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2 – bedriver unik forskning inom mikro- och nanoteknologi och består av fler än 200 forskare och forskarstuderande. Vår forskning är inriktad mot framtidens nano- och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem.

MC2s verksamhetsstöd arbetar för institutionens alla åtta avdelningar: 
Elektronikmaterial och system (EMSL), Fotonik (PL), Kvantkomponentfysik (QDP), Kvantteknologi (QT), Mikrovågselektronik (MEL),  Nanotekniklaboratoriet (NFL)Terahertz- och millimetervågsteknik (TML), Tillämpad kvantfysik (AQP).

 
​​Administrativ chef
​Administration, forskarutbildning
Debora Perlheden (MEL, TML)
 
 
Infrastruktur
Ximena Rozo Sevilla

Inköp
Karin Laninge

IT
Henric Fjellstedt (föräldraledig)
support.mc2@chalmers.se​​ (Ulf Andersson)

Administration, grundutbildning

Annika Holtringer
Debora Perlheden​


Arkiv och registratur
Annika Holtringer
Debora Perlheden​

Kommunikation och webb
Lovisa Håkansson​
Susannah Carlsson


Ledningsstöd
Annika Holtringer


​Ekonomi
Ingrid Collin, Head of finances
Catharina Forssén (MEL, TML)
Pernilla Martinsson (PL, EMSL)
Maria Tremblay (AQP, QDP, QT)​


Näringslivsrelationer
Samarbets- och sekretessavtal
Support inom nyttiggörande, innovation och entreprenörskap

Cristina Andersson


HR partner
tf Adam Ström

HR administration & gästservice
Linda Brånell (AQP, QT) 
Annika Holtringer​ (QDP)
Debora Perlheden (MEL, TML)
vakant (EMSL, PL)

​​

 


 
​​​

Sidansvarig Publicerad: to 01 apr 2021.