Ledning

Prefekt: Mikael Fogelström
Pro-prefekt, Forskarutbildningen: Magnus Karlsson
Administrativ chef/Institutionsekonom: Ingrid Collin
Viceprefekt med ansvar för grundutbildning: Per Rudqvist
Viceprefekt med ansvar för Nanotekniklaboratoriet: Peter Modh
Viceprefekt med ansvar för nyttiggörande och näringslivsansvarig: Cristina Andersson
Studierektor: Per Lundgren


Ledningsgrupp

Prefekt: Mikael Fogelström
Pro-prefekt, forskarutbildning: Magnus Karlsson
Viceprefekt med ansvar för grundutbildning:  Per Rudqvist
Viceprefekt med ansvar för nyttiggörande och näringslivsansvarig: Cristina Andersson
Administrativ chef/Institutionsekonom: Ingrid Collin
HR partner: Helena Wigeborn
Kollegieordförande: Victor Torres Company
Avdelningschef Elektronikmaterial och system: Johan Liu
Avdelningschef Fotonik: Peter Andreksson​
Avdelningschef Kvantkomponentfysik: Dag Winkler
Avdelningschef Kvantteknologi: Witlef Wieczorek
Avdelningschef Mikrovågselektronik: Christian Fager​
Avdelningschef Nanotekniklaboratoriet: Peter Modh
Avdelningschef Tillämpad kvantfysik: Göran Johansson
Avdelningschef Terahertz och millimetervågsteknik: Jan Stake
Doktorandrepresentant: Hanna Linn​


Institutionsråd

Externa ledamöter
Paul Häyhänen (ordförande)
Jonas Hansryd, Ericsson Research
Åsa Hedin, ASH&partners AB
Jukka Pekola, Aalto University
Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ledamöter Chalmers
Dag Wedelin, Institutionen för data- och informationsteknik
Matilda Hannes, studentrepresentant
Andreas Divinyi, studentrepresentant

Ledamöter Mikroteknologi och nanovetenskap
Mikael Fogelström, Prefekt
Åsa Haglund, lärare
Hans Hjelmgren, lärare
Andreas Josefsson Ask, doktorand
Susannah Carlsson, TA-personal
Annika Holtringer, Institutionsrådets sekreterare

 

 

Sidansvarig Publicerad: to 01 dec 2022.