Ledning

Prefekt: Mikael Fogelström
Pro-prefekt, Forskarutbildningen: Magnus Karlsson
Administrativ chef/Institutionsekonom: Ingrid Collin
Vice-prefekt grundutbildning: Per Rudqvist
Vice-prefekt Nanotekniklaboratoriet: Peter Modh
Viceprefekt för nyttiggörande och näringslivsansvarig: Cristina Andersson
Studierektor: Per Lundgren


Ledningsgrupp

Prefekt: Mikael Fogelström
Pro-prefekt, Forskarutbildningen: Magnus Karlsson
Viceprefekt, Grundutbildningen:  Per Rudqvist
Viceprefekt för nyttiggörande och näringslivsansvarig: Cristina Andersson
Administrativ chef/Institutionsekonom: Ingrid Collin
HR partner: Lena Lindgren​
Kollegieordförande: Serguei Cherednichenko
Avdelningschef Elektronikmaterial och system: Johan Liu
Avdelningschef Fotonik: Peter Andreksson​
Avdelningschef Kvantkomponentfysik: Dag Winkler
Avdelningschef Kvantteknologi: Per Delsing
Avdelningschef Mikrovågselektronik: Herbert Zirath
Avdelningschef Nanotekniklaboratoriet: Peter Modh
Avdelningschef Tillämpad kvantfysik: Göran Johansson
Avdelningschef Terahertz och millimetervågsteknik: Jan Stake
Doktorandrepresentant: Martí Gutierrez Latorre​

Adjungerad:

Kommunikatör:
Michael Nystås

Institutionsråd

Externa ledamöter
Paul Häyhänen (ordförande) ​​​paul.hayhanen@gmail.com
Jonas Hansryd, Ericsson Research, jonas.hansryd@ericsson.com
Åsa Hedin, ASH&partners AB, asa.hedin@ashpartners.com
Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ann-marie.wennberg@vgregion.se

 

Ledamöter Chalmers
vakant

Matilda Hannes, student representative, hanes@student.chalmers.se
Andreas Divinyi, student representative
, divinyi@student.chalmers.se

Ledamöter Mikroteknologi och nanovetenskap
Mikael Fogelström, Prefekt, mikael.fogelstrom@chalmers.se
Åsa Haglund, lärare, asa.haglund@chalmers.se​
Hans Hjelmgren, lärare, hans.hjelmgren@chalmers.se
Andreas Josefsson Ask, doktorand, aask@chalmers.se​
Susannah Carlsson, TA-personal, susannah.carlsson@chalmers.se
Debora Perlheden, Institutionsrådets sekreterare, debora.perlheden@chalmers.se

 

 

Publicerad: to 06 sep 2012. Ändrad: fr 06 sep 2019