William Hallberg får stipendium ur Fredrik H Lamms donationsfond

William Hallberg, doktorand på avdelningen för mikrovågselektronik på MC2, har belönats med ett stipendium ur Fredrik H Lamms donationsfond.
Priset, på 5 000 kronor, ska han använda till en forskningsvistelse på University of Colorado Boulder, Colorado, USA.
Fredrik H Lamms donationsfond förvaltas av Chalmers ägarstiftelse, Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Fredrik H Lamm var chalmersutbildad elektroingenjör och verksam som lärare och professor i elektroteknik på Chalmers i 41 år. Han utexaminerades 1891 och var därefter verksam i Zürich och i USA i olika omgångar, innan han återvände till Chalmers 1896. 1911 utnämndes han till professor.
Fredrik H Lamm var i många år föreståndare för Chalmers elektriska materialprovningsanstalt. Under sitt liv hann han även med att vara ordförande i Chalmersska ingenjörsföreningen och hedersledamot i teknologföreningen C.S.
1937 skänkte han motsvarande 5 000 kronor till en resefond i sitt namn. Fredrik H Lamm avled 1948 i en ålder av 75 år.

Text: Michael Nystås

Läs mer om Fredrik H Lamms donationsfond >>>

Läs mer om Fredrik H Lamm >>>

Publicerad: fr 19 maj 2017.