Stor fotonik-special i Elektroniktidningen

Peter Andrekson, Anders Larsson, Åsa Haglund och Magnus Karlsson, alla verksamma på avdelningen för fotonik på MC2, uppmärksammas stort i Elektroniktidningen #1 2017.
Den viktiga branschtidningen ägnar sex sidor åt att beskriva forskningen, under rubriken "Fotonikforskning i framkant".

På Chalmers i Göteborg bidrar fyra forskningsledare till att svensk fotonikforskning är i världsklass. De skruvar upp datatakten och ner energiförbrukningen. Brusfria förstärkare och blå ytemitterande lasrar är andra utmaningar i deras labb.

Chalmers fotonikforskning är i världsklass. I över 20 år har lasrar utvecklats i labbet och nya utmaningar står på kö. Just nu utmanas forskarna av bland annat brusfria optiska förstärkare, blå ytemitterande lasrar, högre datatakter i datacentraler och lägre effektförbrukning. Fyra ledare styr teamen som ska leverera resultat: Peter Andrekson, Anders Larsson, Åsa Haglund och Magnus Karlsson.

MC2 gläds förstås mycket åt den betydande uppmärksamheten, som sätter fokus på ett av institutionens viktiga forskningsområden. Samtliga intervjuer är gjorda av Elektroniktidningens reporter Anna Wennberg. Bilderna är fotograferade av Henrik Sandsjö.


Läs artiklarna i sin helhet på Elektroniktidningens webbplats >>>

Peter Andrekson: Når längre i fibern och siktar på mars

Åsa Haglund: Mot blå ytemitterande laser

Anders Larsson: Vässar helheten för högre datatakt

Magnus Karlsson: Letar energitjuvar i optonätet

Publicerad: to 18 maj 2017.