Sofia Rahiminejad ny fellowstipendiat hos Wenner-Gren-stiftelserna

Sofia Rahiminejad, postdoktorand på avdelningen för elektronikmaterial och system på MC2, har tilldelats Wenner-Gren Stiftelsernas prestigefyllda femåriga fellowstipendium för postdoktoral utbildning. Hon får nu chansen att gästforska i USA i tre år, samt därefter forska på hemmaplan i ytterligare två år.
Sofia Rahiminejad beviljas medel för ett projekt med namnet "Användandet av nya metamaterial för högfrekventa rymdtillämpningar". Hon kommer att tillbringa två och ett halvt år på Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL), vid California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, USA, och de återstående sex månaderna vid Stanford University, Kalifornien, USA. Därefter ges hon möjlighet att ansöka om ytterligare två års betald forskning på hemmaplan.

Anslaget gäller åren 2017-2020. Stipendiet ska täcka alla levnadsomkostnader och beloppet beror på familjesituation och val av värdland.

Wenner-Grens fellowstipendium är stiftelsernas mest exklusiva program. Av 75 inkomna ansökningar 2017 beviljades endast fem efter att 15 kandidater kallats till intervju. Syftet är att ge de främsta unga forskarna möjlighet till kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under tre år samt att därefter, efter förnyat ansökningsförfarande, bedriva forskningsverksamhet i Sverige under två år.

Text och foto: Michael Nystås

Läs mer om Wenner-Gren Stiftelserna >>>
www.swgc.org

Publicerad: fr 30 jun 2017.