Sju MC2-forskare delar på 22 miljoner

35 chalmersforskare beviljas anslag i Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknik. Sju av dem jobbar på MC2 och får totalt 22 360 000 kronor i nya medel. Ett stort grattis till er!

Här är samtliga MC2-forskare som kan fira det positiva beskedet:

Johan Gustavsson, Fotonik
Multifunktionell nano-membransreflektor för modstabilisering, lateral utkoppling, och optisk isolering, i vertikal-kavitets-mikrolasrar
3 200 000 (2018-2021)

Göran Johansson, Tillämpad kvantfysik
Kvantinformation med mikrovågor och ytakustiska vågor
3 200 000 (2018-2021)

Anders Larsson, Fotonik
Ultrasnabba kavitetsförstärkta mikrolasrar
3 200 000 (2018-2021)

Jochen Schröder, Fotonik
Multimod ickelinjär fotonik på ett chip
3 200 000 (2018-2021)

Jan Stake, Terahertz- och millimetervågsteknik
Effektkombinering av THz-oscillatorer
3 200 000 (2018-2021)

Andrei Vorobiev, Terahertz- och millimetervågsteknik
Flexibla terahertzdetektorer i grafen
3 160 000 (2018-2021)

Herbert Zirath, Mikrovågselektronik
Nyckelkomponenter för trådlös kommunikation av grafen
3 200 000 (2018-2021)

Totalt delar Vetenskapsrådet ut 1 088 740 000 kronor i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för perioden 2017-2021. Det är en minskning med 30 400 000 kronor.

Av dessa landar totalt 119 512 000 kronor på Chalmers, vilket är det femte största beloppet efter Uppsala universitet, Lunds universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet. Chalmers ökar sin andel med 10 644 000 kronor.

Totalt inkom i år 1 682 ansökningar, varav 325 nu fått ett positivt besked.

Text: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell

Mer information >>>

Publicerad: ti 07 nov 2017.