Bild på Thomas Swahn och Åsa Haglund.
​Myfabs verksamhetschef, docent Thomas Swahn, i Myfab nanolab vid MC2 på Chalmers och biträdande professor Åsa Haglund. Foto: Lo Birgersson​​​​

Myfab – Sveriges nanolabb ger stora möjligheter

​Trots att det mesta som sker innanför forskningsinfrastrukturen Myfabs dörrar på Chalmers är – bokstavligt talat – mikroskopiskt litet, är möjligheterna som labbet erbjuder både industri och akademi desto större. Det gäller inte minst tillverkningsmöjligheter.
Myfab är en öppen infrastruktur som samlar resurser för nano- och mikrofabrikation. Varje år går över 800 unikaanvändare in genom dörrarna till någon av Myfabs fyra anläggningar vid Chalmers, Uppsala universitet, Lunds universitet och KTH. Varje anläggning har ett standardiserat set av utrustning och därtill sina egna specialiteter.

Vid Myfabs omfattande renrumsmiljö kan framförallt tillverkning men även karakterisering av material och komponenter för exempelvis framtidens high techindustri ske. Totalt arbetar i dagsläget 101 olika företag aktivt i systemet och nya tillkommer hela tiden.
– Vi vill vara en öppen och inbjudande miljö. Det enda kravet är att verksamheten ska fungera ihop med vår utrustning. Totalt handlar det om miljardbelopp som har investerats under mer än tio år och i dag har vi ungefär 700 olika utrustningar i våra laboratorier, det är vi väldigt stolta över, säger Myfabs verksamhetschef Thomas Swahn.

En nanometer är försvinnande liten, en miljondels millimeter, och således krävs specifika mät- och tillverkningsutrustningar. Myfab är en blandmiljö där det akademiska är ständigt närvarande, samtidigt som det också bedrivs tillverkning med en rad olika tekniker:
– Vi har en så pass professionellt uppbyggd tillverkning att vi kan hjälpa SME-bolag (små och medelstora företag, red:s anm) att komma upp till hyggliga volymer innan de flyttar vidare. Det är en framgångssaga för oss varje gång ett bolag uppstår i vår miljö och sedan växer sig så stora att de kan lämna oss och bygga upp en egen tillverkning, berättar Thomas Swahn.

För en typisk produkt kan så mycket som 20 till 30 olika utrustningar behöva användas. För att samordna användningen så att flaskhalsar kan undvikas, för att se när utrustningar behöver service eller för att
användarna ska kunna boka in handledning från den erfarna personalen, togs ett helt nytt digitalt bokningssystem fram, Myfab LIMS.
– De som använder vår forskningsmiljö kan komma till oss rent fysiskt men kan också få kontakt med oss elektroniskt, via systemet, och få en bild av vilka möjligheter som finns i labben. Systemet har blivit så pass framgångsrikt att det numera även licensieras ut till Myfabs motsvarande verksamheter i Norge, Finland, Irland, Frankrike och Portugal, säger Thomas Swahn.

Åsa Haglund är en av de forskare som arbetar i Myfabs labbmiljö. Hennes grupps forskning fokuserar bland annat på att ta fram nya ultravioletta lysdioder. Användningsområdet kan vara exempelvis fototerapi där patienter med hudåkommor som psoriasis behandlas, vattenrening med hjälp av UV-ljus eller i växthusmiljö för att öka växters näringsinnehåll. Målet är att öka effektverkningsgraden, som traditionellt varit låg hos ultravioletta dioder, genom att efterlikna tekniken i långt mer effektiva blå dioder:
– Vi gör till en början simuleringar på våra nya komponentkoncept och sedan kan vi använda Myfab till att göra en prototyp, testa och verifiera koncepten vilket givetvis är oerhört värdefullt. Genom Myfab får vi tillgång till all den utrustning som behövs och som hade varit omöjlig att införskaffa för en enskild forskargrupp, avslutar Åsa Haglund.

Text: Joakim Johansson 
Foto: Lo Birgersson

OM MYFAB
• Sveriges nationella resurs för mikro- och nanotillverkning
• 700 instrument i fyra nanofabrikationslab, totalt 5400 m2 renrumsyta
• Öppen access – ingen väntetid p.g.a. ansökningsförfarande eller selektion
• Utvecklas och drivs av 60 tekniker och experter
• Utbildning, processplanering, processervice
• Används av 800 forskare och entreprenörer
• 81 % akademi, 19 % high-tech industri från 100 företag
• Årligen 800 vetenskapliga artiklar
• Tekniska expertprofiler på alla labb
• Myfab LIMS effektivt och prisat webbgränssnitt

Artikeln är tidigare publicerad i Ny Teknik den 25/10 2018.

Sidansvarig Publicerad: on 16 jan 2019.