MC2-forskare får tio-miljonersanslag från Vetenskapsrådet

​Åsa Haglund, biträdande professor på avdelningen för fotonik på MC2, har fått ett prestigefyllt konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet. Hon finansieras med 10,4 miljoner kronor för åren 2019-2024. ”Jag var tvungen att hålla mig från att hoppa högt av glädje. Det är verkligen en dröm som slår in”, säger Åsa Haglund.
Hon berättar att hon satt på tåget till Stockholm när hon fick beskedet.
– Det känns fantastiskt! Att ta steget från ung forskare till etablerad professor är mycket viktigt i ens akademiska karriär, men också en stor utmaning. Det här generösa konsolideringsbidraget är avgörande för att det ska ske, säger Åsa Haglund.

Anslaget finansierar projektet "Ultravioletta och blå mikrokavitetslasrar" och kommer att stärka hennes grupp och hjälpa till att skapa en kreativ forskningsmiljö.
– Vi kan nu ha ett långsiktigt perspektiv som man sällan får med vanliga bidrag. Vi kommer att våga investera i mer riskfylld forskning som förhoppningsvis kommer att löna sig i slutändan.

Projektet syftar till att utveckla den allra första elektriskt drivna ultravioletta mikrokavitetslasern. Åsa Haglund och hennes kollegor kommer även att göra blåa mikrokavitetslasrar användbara för verkliga applikationer genom att försöka få effektverkningsgraden att överstiga 10%.
– Lasrarna kommer att göra stor nytta för en mängd tillämpningar inom belysning, vattenrening, fotolitografi, biomedicinska applikationer, förstärkning av hälsofrämjande substanser i växter, gassensorer, fluorescensbaserade sensorer och UV-härdning, förklarar hon.

Projektet får en flygande start med två färska forskningsgenombrott från hennes grupp: åtgärder mot optisk anti-vågledning och en noggrann etsningsteknik. Den sistnämnda kommer också att vara en viktig möjliggörare på många andra områden förutom mikrokavitetslasrar där lufthål eller borttagning av substrat är avgörande, men även för högeffektiva UV-led-lampor.

Konsolideringsbidraget kommer också att kunna finansiera en postdoc och en doktorand. Det innebär en viktig förstärkning av forskargruppen.
– Vi har många utmaningar framför oss, men vi kommer att göra vårt bästa för att förverkliga vår dröm om mikrokavitetslasrar som lyser i blått och ultraviolett, säger Åsa Haglund.

Hon har lång erfarenhet från Chalmers och doktorerade redan 2005 på avdelningen för fotonik, där hon alltså alltjämt är verksam.
– Under mina doktorandstudier fokuserade jag på att förbättra prestandan hos infraröda ytemitterande lasrar (vertical-cavity surface-emitting lasers, VCSELs). Vi utvecklade en metod för att öka den optiska uteffekten ifrån lasrarna, en teknik som har fått stor uppmärksamhet. Metoden används nu av många VCSEL-företag över hela världen.

Åsa Haglund är en av de mest framgångsrika unga forskarna på MC2. 2012 kunde hon starta sin egen grupp när hon beviljades ett ungt forskar-anslag från Vetenskapsrådet. Gruppen började med att fokusera på att utveckla mikrokavitetslasrar i GaN-baserade material som avger blått ljus. 
– Vi har stor nytta av den kunskap om VCSEL:ar vi har fått under åren. Samtidigt var vi tvungna att börja från början, eftersom många av de koncept som används för infraröda VCSEL:ar i GaAs-baserade material inte kan översättas till blå-emitterande GaN-baserade lasrar, säger Åsa Haglund.

Som forskare är det viktigt att ha bra nätverk med andra forskare att interagera med och utbyta kunskaper och erfarenheter med. Åsa Haglund minns sin första GaN-konferens:
– Av 900 deltagare kände jag bara en person. Det har tagit några år att bygga upp ett nätverk i ett sammanhang där jag tidigare var helt okänd. Nu har vi starka samarbeten med några av världens bästa materialgrupper, och tillsammans med engagemanget från våra skickliga gruppmedlemmar, sätter det oss i en unik position att skapa de bästa lasrarna i världen. Det är något jag är mycket tacksam för, säger hon.

Syftet med det bidrag som Åsa Haglund nu fått är att ge de mest framstående yngre forskarna i Sverige en möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare. Tre forskare på Chalmers fick finansiering i denna omgång. Förutom Åsa Haglund tilldelades också Christoph Langhammer och Ermin Malic vid institutionen för fysik varsitt konsolideringsbidrag. Vetenskapsrådet delar totalt ut närmare 221,5 miljoner kronor för perioden 2019-2024. Av dessa medel får Chalmers 33,4 miljoner kronor. 306 forskare från hela Sverige ansökte om bidrag. Endast 20 var framgångsrika; sju kvinnor och 13 män.

Text: Michael Nystås
Foto: Henrik Sandsjö


Publicerad: to 27 jun 2019.