Lyckad Swedish System-on-Chip-konferens i Göteborg

Ett 40-tal deltagare samlades på konferensen Swedish System-on-Chip Conference (SSoCC), som ägde rum i Göteborg häromveckan. Fyra huvudtalare hade bjudits in: Torbjörn Hult, Ruag Space, Jonn Lantz, Volvo Cars, Hans Thörnblom, Fingerprints Cards, och Werner Weber, Infineon.

På programmet stod även utdelning av Flygtekniska priset, se separat artikel. Chalmeristerna Christoffer Fougstedt, Alireza Sheikh, Pontus Johannisson, Alexandre Graell i Amat, Magnus Karlsson och Per-Larsson Edefors fick pris för bästa paper, liksom Anders Nejdel, Markus Törmänen och Henrik Sjöland från Lunds universitet.
De förstnämndas paper hade titeln "Chromatic dispersion compensation using robust low-power time-domain filters". De sistnämnda prisades för sitt paper "Positive feedback for passive mixer-first receiver front ends"

Kjell Jeppson från Chalmers, ordförande i den lokala organisationskommittén, kunde summera en lyckad konferens.
– Det var två dagar med intressanta presentationer och mycket givande nätverkande. Jag tror att de flesta konferensdeltagarna lämnade Göteborg med en mycket positiv bild av styrkan i den svenska elektronikindustrin så som den presenterades av de inbjudna talarna, och av den forskning på chipkonstruktion som utförs vid universiteten och som presenterades av doktoranderna, säger han.

SSoCC har arrangerats varje år sedan 2001 och är ett tillfälle för studenter och forskare att mötas och diskutera aktuella utmaningar inom system-on-chip och embedded electronic system design, och ta del av de senaste forskningsresultaten.
Ett annat syfte är att inspirera deltagarna och uppmuntra till samarbete.

Sedan 2006 arrangeras SSoCC av IEEE Sweden Solid-State Circuits/Circuit & Systems Joint Chapter. Konferensen alternerar mellan Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm.

Text och foto: Michael Nystås
Foto från invigningen: IEEE SSC/CAS chapter
 
Läs ett längre referat i Elektronik i Norden

Läs även artikeln Prisat examensarbete kan bana väg för Marsexpeditioner

Publicerad: to 04 maj 2017.