Hon finslipar metoder för att hitta liv i andra solsystem

​För att ta reda på om det finns liv på planeter i andra solsystem, behöver forskare kunna analysera ljuset från de avlägsna planeternas atmosfärer. Wallenberg Academy Fellow Kristina Davis utvecklar känsliga system för optisk avbildning, som gör detta möjligt.
​Om det finns liv på en planet, kommer de levande organismerna att påverka vilka gaser som finns i atmosfären. Sammansättningen av atmosfärens gaser påverkar i sin tur våglängden på det ljus som planeten reflekterar. Genom att studera och analysera detta ljus, kan forskare därför avslöja om det finns liv på planeten.

Men att fånga ljuset från planeter i andra solsystem, så kallade exoplaneter, är svårt. Dels dränks det svaga ljus som planeten reflekterar, av det mycket starkare ljuset från den närliggande stjärnan. Dels deformeras ljuset från avlägsna solsystem när det kommer in i jordens atmosfär.

nat_DavisKristina_photoKristinaDavis.jpgFör att ändå göra det möjligt att studera fjärran planeter, utvecklar dr Kristina Davis, vid University of California, Santa Barbara, USA, tekniska lösningar för att återskapa en skarp bild av exoplaneterna och bevara så mycket som möjligt av den viktiga information som finns i ljuset från planeten. Skarpare bilder av exoplaneter kommer inte bara att kunna avslöja om vi har sällskap i universum, utan även ge ny kunskap om hur planeterna bildas och vilket klimat de har.

Hur började ditt intresse för att söka liv på planeter i andra solsystem genom att analysera ljuset från de avlägsna planeternas atmosfärer?

Som forskare vill jag styra min forskning mot att svara på några av de största frågorna som vi som människor har. Enligt min mening är en av de största frågorna "är vi ensamma?" Det mest realistiska sättet att svara på den frågan är genom att söka efter tecken på biologiska processer som påverkar värdplanetens atmosfär, till exempel att se vattenånga, syre och andra kemikalier i atmosfären som efterliknar vår egen atmosfärs sammansättning. Min forskning syftar till att bättre separera planeters ljus från deras värdstjärnors ljus och därigenom förenkla att göra kemiska analyser av deras atmosfärer. Min forskning är ett litet steg i denna process, men att svara på dessa stora frågor kräver en stor gemenskap av människor som arbetar tillsammans mot samma mål.

Vad betyder utnämningen för din forskning?

Wallenberg-anslaget kommer att göra det möjligt för mig att investera i att utveckla ny teknik för att hjälpa till att besvara denna fråga. Instrumentering är ett dyrt forskningsfält, men i slutänden det som har störst inverkan på hur man direkt avbildar exoplaneter. Och teknik är inte den enda delen av ekvationen. Forskningen möjliggörs endast av de studenter som bygger enheter, skriver programvara och utför kalibreringar som i sin tur gör att vi kan använda instrumenteringen framgångsrikt. Wallenberg-anslaget hjälper mig att komma i gång och fokusera på hur vi kan göra våra mätningar bättre, inte hur vi får resurser för att göra det möjligt.

På vilket sätt kommer ditt nya forskningsprojekt att gynna samhället?

"Är vi ensamma" är en stor fråga som har intresserat mänskligheten sedan vi kunde se ut mot stjärnorna. Men den frågan leder till en annan fråga, "vilka förutsättningar behövs för att liv ska existera?" En av de kommande kriserna för vår planet är klimatförändringarna. Genom att studera exoplanetsystem kan vi få en bättre förståelse för vilka processer som är vanliga eller ovanliga i planetsystem, och hur olika initiala förhållanden kan leda till planeter antingen mycket lika eller mycket annorlunda jämfört med vår egen. Det är min förhoppning att vi genom att studera miljön i planetsystem kommer att uppskatta hur unik vår egen jord är, vilket kan inspirera till ett bredare engagemang för att hjälpa vår planet att överleva och frodas.

Text: Robert Karlsson

Fyra Wallenberg Academy Fellows till Chalmers 2021 

Forskningsfinansieringen från Wallenberg Academy Fellowship uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering. Här kan du läsa om de andra utnämningarna:

Hannes Thiel, Matematiska vetenskaper


Sidansvarig Publicerad: to 02 dec 2021.