Christian Fager, biträdande professor vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap  MC2. Foto: Michael Nystås

Christian Fager är årets forskarhandledare

​Chalmers pris för årets forskarhandledare 2017/2018 tilldelas Christian Fager, biträdande professor vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2.
Priskommittén har valt att ge priset till Christian Fager för hans ständiga arbete med att förfina sina handledarfärdigheter med sina många doktorander. Med sin höga mottaglighet, skräddarsydda handledningsstil och forskningsråd, ger Christian betydande stöd för sina doktoranders personliga utveckling. Utöver detta stöder han doktoranderna i deras karriärmöjligheter och i hantering av hinder som de stöter på i andra delar av sitt doktorandarbete. Hans ansträngningar har noterats av doktorander, som upplevt de positiva resultaten av hans handledning, och kollegor inom och utom institutionen.

Om urvalsprocessen
Doktorandsektionsstyrelsens kommitté för årets forskarhandledare har utsett vinnaren efter en konkurrensutsatt process. Åtta högkvalitativa nomineringar skrevs under av 30 doktorander. Efter bedömning av de skriftliga nomineringarna valdes tre ut för det slutgiltiga beslutet. Samtliga doktorander till dessa kandidater intervjuades, liksom studierektorerna som ansvarade för uppföljningsmöten för individuella studieplaner. All ytterligare återkoppling från doktorander och kollegor välkomnades, samlades in och behandlades av kommittén inför valet. 

Med många berömvärda kandidater var beslutet inte lätt att fatta. Kommittén skulle vilja betona hur glada vi är över att få höra om de nominerade och vad de gör för våra doktorandkollegor.

Sidansvarig Publicerad: to 12 apr 2018.