33 miljoner till Sergey Kubatkin från SSF

Sergey Kubatkin, professor på avdelningen för kvantkomponentfysik (QDP) på MC2, får 33 692 831 kronor från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). "Nu får vi spännande möjligheter att skapa och utforska egenskaper hos material som inte existerat tidigare", säger han.

Anslaget går till Kubatkins projekt "Nya tvådimensionella system från tillväxt till tillämpningar". Han har samlat en grupp toppforskare från Chalmers och universiteten i Linköping, Uppsala och Lund. Från Chalmers är Samuel Lara Avila, docent på QDP, djupt involverad i projektet.
– Vi planerar att dra nytta av de fysikaliska och kemiska egenskaper som erbjuds av epitaxiell grafen på kiselkarbid – det material som vi redan känner till mycket väl – och använda som mall för tillväxten av andra 2D-system med atomär precision på waferskala, säger Sergey Kubatkin.

Han tror att dessa nya material kan ta itu med några av de kända nackdelarna med grafen, som hittills har förhindrat dess breda spridning, såsom avsaknaden av bandgap (för elektronik) och nedbrytning under svåra förhållanden (för kemiska sensorer).
– Nya material är alltid spännande ur vetenskaplig synpunkt: vi kommer att leta efter överraskningar i form av nya fysikaliska och kemiska fenomen. I projektet kombinerar vi insatser av ledande experter med kompletterande kunskap, och jag förväntar mig stora synergieffekter, avslutar Sergey Kubatkin.

Text och foto: Michael Nystås

Sidansvarig Publicerad: to 09 jun 2016.