Industriell samverkan


Samarbete och samverkan med näringslivet är en viktig del av verksamheten vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap - MC2. MC2 söker ständigt efter nya strategiska allianser med industriella partners där vi kan identifiera en matchning mellan vår forskning och industriella behov.
 
 
Det industriella samarbetet är en integrerad och viktig faktor i många av våra projekt.
Vi arbetar enligt olika modeller:
 
  • Industridoktorander och adjungerade forskningspersonal
  • Forskningssamarbete, medfinansieras av industrin, Chalmers och offentliga finansiärer
  • Skapandet av spin-off-företag, baserat på våra forskningsresultat
  • Industriellt finansierad forskning
  • Försäljningen av service, rådgivning och tillgång till vår forskningsinfrastruktur
  • Olika former av in-kind samarbete

 

Läs mer på våra engelska sidor på Industrial collaboration.

Kontakt

Industrial Relations
 
Bilden ovan visar Rymdsonden Mars Express vars syfte är att söka efter vatten under ytan på Mars och landsätta en robot för provtagning på Mars yta. Illustration: European Space Agency (ESA).

Sidansvarig Publicerad: må 18 jan 2016.