Forskningsavdelningar vid MC2

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap - MC2 är en unik forskningsmiljö där framgångsrik forskning bedrivs inom bl a fotonik, högfrekvenselektronik, mikrosystem, byggsätt samt kvantkomponenter och kvantteori.

Den tvärvetenskapliga miljön utgör en utmärkt grogrund för forskning och innovationer, vilket leder till nyttiggörande i samhället och skapar arbetstillfällen i Sverige. Vårt arbete sker ofta i nära samarbete med svenska och internationella partners inom akademi, näringsliv och samhälle.

Sidansvarig Publicerad: må 26 feb 2018.