about

Mikroteknologi och nanovetenskap – MC2

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2 – bedriver unik forskning inom mikro- och nanoteknologi och består av mer än 200 forskare och forskarstuderande. Vår forskning är inriktad mot framtidens nano- och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem.

Publicerad: to 30 aug 2012. Ändrad: on 15 nov 2017


Se en film med Åsa Haglund, docent på avdelningen för fotonik på MC2, om hennes forskning om blå lasrar, finansierad av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).

Genom att kombinera teoretiska beräkningar och experiment på supraledande kretsar vill Per Delsing och hans kollegor på Chalmers förstå hur saker och ting hänger ihop på nanonivå. Bland annat genom att visa den så kallade tvillingparadoxen på ett mikrochip.