Att studera matematik


 

RäknestickaInnehållsförteckningIntroduktionMatematiken som universitetsämne
Matematiken är naturvetarnas och teknikernas internationella språk framför andra, i växande utsträckning också samhällsvetarnas och ekonomernas. Utvecklingen på datorområdet har gjort att matematikens praktiska användbarhet har ökat och därmed efterfrågan på personer med goda matematikkunskaper, det vill säga yrkesmatematiker.

Samtidigt är ämnet ett självständigt forskningsområde som utvecklas av egen kraft, delvis oberoende av tillämpningarna. Människan har tänkt matematiska tankar i flera tusen år och matematiken är idag en viktig del av vårt kulturarv. Den lockar med sina utmanande problem, sin koppling till logik och filosofi och sina estetiska kvalitéer lika mycket som med sin nytta.

Man kan alltså välja att läsa matematik på högskolenivå av olika skäl och med skilda målsättningar. Göteborgs Universitet ger därför ett antal olika grundkurser i ämnet. Inte bara det faktiska innehållet varierar från kurs till kurs utan också avvägningen mellan teori och praktik, mellan bredd och djup. Gemensamt för alla kurserna är ändå att de lägger lite större tonvikt på de matematiska begreppen och det logiska sambandet mellan ämnets olika delar än vad som är vanligt i gymnasiet.

Ser man på matematiken enbart som ett praktiskt hjälpmedel kan det vara svårt att acceptera en framställning som inkluderar definitioner och bevis. Men matematik är inte konsten att sätta in siffror i färdiga formler. Användningen av matematik förutsätter att människor förstår vad de gör, detta oavsett om tillämpningarna råkar ligga inom datavetenskap, teknik, fysik, kemi, biologi eller ekonomi.

Blivande matematiklärare i synnerhet behöver ha den självständiga attityd till ämnet som bara finns hos den som kan röra sig någorlunda hemtamt i matematikens idévärld.

Hur lyckas man med studierna?
Det finns inget enkelt svar på den frågan men här är några punkter att hålla i minnet.

Var beredd att lägga ner ordentligt med tid på studierna. Att läsa matematik är en tidskrävande sysselsättning - för nästan alla. Tappa inte självförtroendet så snart det tar emot. Om allting gick som på räls skulle du inte lära dig något. Att lära sig matematik handlar i stor utsträckning om problemlösning. Den kräver att man är envis, beredd att vrida och vända på problemen, pröva än det ena, än det andra. Detta är helt normalt.

Matematikkunskaper kommer smygande. Man tycker länge att man inte gör några framsteg men plötsligt märker man att man förstår saker som tidigare verkat obegripliga, och klarar att lösa problem som förut varit omöjliga. Tålamod bör man alltså ha.

Det är visserligen roligt att lära sig nya saker men tro inte att arbetet med att lära sig måste vara roligt hela tiden. Det är en myt. Att prestera någonting utöver det vanliga kräver hårt slit - det vet varje musiker, dansare och idrottare.

Tvärt emot vad många inbillar sig är matematikstudier och matematisk forskning sociala verksamheter där tankeutbyte spelar en viktig roll. Undvik att isolera dig! Prata matematik med dina studiekamrater och prata matematik med dina lärare. Det ställs till exempel alldeles för lite frågor på lektionerna.

InstitutionenMatematiska vetenskaper (MV)
Vid universiteten bedrivs forskning och undervisning i organisatoriska enheter som brukar kallas institutioner, i allmänhet en för varje akademiskt ämne. Vid Göteborgs universitet finns institutionen för Matematiska vetenskaper som håller till på Campus Johanneberg, Chalmers tvärgata 3 samt Campus Lindholmen. Se karta.

Institutionen med sina ganska avsevärda resurser är gemensam för Göteborgs universitet (GU) och Chalmers. Ungefär 170 personer är verksamma i huset om man inkluderar lärare, forskare och administrativ personal.

Matematiska vetenskaper ingår i universitetets Naturvetenskapliga fakultet som också ansvarar för en rad andra ämnen såsom biologi, fysik, geovetenskap, kemi och miljövetenskap.

Miljöarbetet vid Matematiska vetenskaper
Institutionen ingår i både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Det interna miljöarbete