Tentamensschema


BronAnmälningar till matematiks/matematisk statistiks GU-tentor sker via GU:s studentportal Välj "Gå till Ladok"
 
Tentamensschema ​H2, 2019
tentamensplats kommer senare
Ontentamensschema ​Januari 2020
​tentamensplats kommer senare
​Tentamensschema H1, 2019
Omtentamensschema Augusti 2019
​Omtentamensschema Juni 2019
Tentamensschema V2, 2019
Omtentamensschema Påsk 2019
​Tentamensschema V1, 2019
 

Publicerad: ti 30 okt 2012. Ändrad: on 11 sep 2019