Tentamensschema


BronAnmälningar till matematiks/matematisk statistiks GU-tentor sker via GU:s studentportal Välj "Gå till Ladok"
 
​Tentamensschema ​H2, 2019
publiceras i början av höstterminen
​Ontentamensschema ​Januari 2020
​publiceras i början av höstterminen
​Tentamensschema H1, 2019
​tentamensplats kommer senare
Omtentamensschema Augusti 2019
​Omtentamensschema Juni 2019
Tentamensschema V2, 2019
Omtentamensschema Påsk 2019
​Tentamensschema V1, 2019
​Tentamensschema H2, 2019
​Omtentamensschema Januari 2019
 

Publicerad: ti 30 okt 2012. Ändrad: on 14 aug 2019