Studentgruppen i matematik (SG)

​SG Matematik är en studentorganisation för matematikstudenter på GU. SG Matematik existerar främst för att lyssna vad studenterna har på hjärtat samt ta upp eventuella problem med lämplig anställd.
Vi arbetar för att sprida god stämning på institutio