Matematisk statistik

I tabellen finns de kurser som är mest relevanta för dig med inriktning mot Matematisk statistik. Kraven är att du

  • läser Statistisk databehandling,
  • läser Linjära statistiska modeller
  • läser minst en av de övriga kurserna i tabellen,
  • läser kursen Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap,
  • gör examensarbete (halvfart) under vårterminen.
För övrigt kan du välja fritt. Du har också möjlighet att läsa kurser i andra ämnen såsom datavetenskap, ekonomi eller biologi.

Årskurs 3

HT1 Statistisk databehandling
Stokastisk analys
*
HT2 Linjära statistiska modeller
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap
VT Examensarbete i Matematisk statistik 15 hp
VT1 Försöksplanering och urvalsteori (2)*
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap
Design och analys av kliniska försök (1)*
Linjära mixade modeller för longitudinella data (2)*
VT2 Spatial statistik och bildanalys*
Finansiella tidsserier*
Finansiell risk*​
Statistisk slutledning för stora datamängder*

Alla kurser, förutom examensarbetet, är på 7,5 högskolepoäng.
*) Kursen är på avancerad nivå.
(1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 19-20.
(2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18-19.​​​

Sidansvarig Publicerad: må 29 mar 2021.