Matematik

Under tredje året kan du välja tämligen fritt ur ett stort utbud av kurser i matematik. I tabellen finns de kurser som är mest relevanta för dig med inriktning mot (ren) Matematik. Kraven är att du

  • läser minst två av kurserna i den vänstra kolumnen,
  • läser kursen Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap,
  • gör examensarbete (halvfart) under vårterminen. 
För övrigt kan du välja fritt. Du har också möjlighet att kombinera med kurser i andra ämnen såsom logik och matematikfilosofi, datavetenskap, fysik och ekonomi.

Årskurs 3

HT1 Fourieranalys
Ickelinjär optimering 
Tillämpad funktionalanalys*
HT2 Analytiska funktioner
Galoisteori* (1)

Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap
VT Examensarbete i Matematik  15 hp
VT1 Topologi*
Partiella differentialekvationer
Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap
VT2 Diskret matematik (1)
Differentialgeometri (2)
Partiella differentialekvationer II*

Alla kurser, förutom examensarbetet, är på 7,5 högskolepoäng.
*) Kursen är på avancerad nivå.
(1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 17-18.
(2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18-19.

​​

Sidansvarig Publicerad: ti 27 apr 2021.