Hej programstudent!

 

På denna sida kan du läsa om olika verksamheter - utöver själva utbildningen - som anordnas inom Matematikprogrammet.

I programkommittén diskuteras alla frågor som rör uppföljning och utveckling av Matematikprogrammet och Masterprogrammet i matematiska vetenskaper. Där har du möjlighet att påverka!

Årliga aktiviteter

Välkomstlunch

I början av september bjuds alla nya programstudenter på lunch tillsammans med lärare och programkommittén.

Studieteknik

Föreläsning i början av höstterminen. Hittills har det varit Björn Liljeqvist som föreläst. Titta på filmer med Björn på YouTube.

my-dagen (my=Matematik i Yrkeslivet)

my-dagen brukar anordnas första måndagen i läsperiod 2 (HT2). Inbjudna föreläsare berättar om matematikens roll inom sina respektive arbetsområden. Efter föreläsningarna ordnas en frågestund med föredragshållarna för studenter på Matematikprogrammet tillsammans med studenter från Teknisk Matematik (Chalmers).

Informationsmöte om masterprogram

Information om masterprogrammen ges vanligen i mars.

Utvärderingsmöte

för Matematikprogrammet och Masterprogrammet i matematiska vetenskaper, första halvan av maj.

Grillfest

för studenter och anställda, vid läsårsslutet.

Sidansvarig Publicerad: må 21 feb 2022.