Aktiviteter

Årliga aktiviteter

Välkomstlunch

I början av september bjuds alla nya programstudenter på lunch tillsammans med lärare och programkommittén.

Studieteknik

Föreläsning i början av höstterminen. Hittills har det varit Björn Liljeqvist som föreläst. Titta på filmer med Björn på YouTube.

my-dagen (my=Matematik i Yrkeslivet)

my-dagen brukar anordnas första måndagen i läsperiod 2 (HT2). Inbjudna föreläsare berättar om matematikens roll inom sina respektive arbetsområden. Efter föreläsningarna ordnas en frågestund med föredragshållarna för studenter på Matematikprogrammet tillsammans med studenter från Teknisk Matematik (Chalmers).

Informationsdag

Presentation av Masterprogrammet (för alla), och information för tvåorna angående inriktningsvalet (andra halvan mars)

Utvärderingsmöte

för Matematikprogrammet och Masterprogrammet (första halvan maj)

Grillfest

för studenter och anställda (läsårsslutet)

Sidansvarig Publicerad: ti 12 dec 2017.