Alumnintervjuer

​​​Joakim Björnander

Bild Joakim BjörnanderMasterexamen i matematik, inriktning mot finans

1) Vilket var ditt första jobb du fick efter examen och hur fick du det?

Mitt första jobb fick jag på Sungard Front Arena. En föredetta student till min exjobbshandledare jobbade där så jag mailade henne och frågade om de hade några lediga tjänster. Det fanns några lediga tjänster och jag fick en!

2) Vad arbetar du med nu? Vem är din arbetsgivare?
Jag jobbar fortfarande på Sungard. Sungard är ett väldigt stort IT företag med många produkter. Front Arena är en sådan produkt med sitt ursprung i Stockholm. Vi är ungefär 300 personer som jobbar med Front Arena som är ett världsledande system för finansiella institutioner (trading, riskhantering, mm.)

3) Vad var det viktigaste du fick med dig från din utbildning till arbetslivet?
Den allmänna matematiska färdigheten och förmågan att fortbilda sig själv.

4) Vad hade du velat få med dig, som du inte fick?
Mer programmering i C++. Mer programmeringsuppgifter i kurser av tillämpad natur (finanskurser, PDE, mm.) samt ett större samarbete mellan finanskurserna och PDE-kurserna.

5) Några tips till framtida studenter?
Plugga mycket och var inte rädd för att ställa mycket frågor, även om man stundtals känner sig lite dum.


Marcus Millegård

Bild Marcus MillegårdMasterexamen i matematisk statistik

1) Vilket var ditt första jobb du fick efter examen och hur fick du det?
Mitt första jobb relaterat till min utbildning var som systemingenjör på Saab Technologies Norway (STN) i Halden, där jag jobbade med utveckling av radarsystem. Jag bodde i Halden i Norge som är en ganska liten stad med begränsade arbetsmöjligheter för statistiker, så jag sökte alla jobb där jag kunde ha nytta av min utbildning. Jobbet på STN var inte direkt skräddarsytt för en statistiker, men samtidigt hade de nytta av min specialkompetens. Jag fick lära mig en del signalbehandling och programmerade mycket i MATLAB.

2) Vad arbetar du med nu? Vem är din arbetsgivare?
Nu har jag flyttat tillbaka till Göteborg och jobbar som statistiker på AstraZeneca. Jag är studiestatistiker för en stor fasIII-studie med 14000 patienter vilket tar 70% av min tid. Studien är igång och är blindad men det finns mycket att göra ändå för att förbereda för att den slutgiltiga analysen ska gå så smidigt som möjligt. Bland annat räknar jag på sannolikheter för olika utfall av studien, baserat på olika antaganden. Resterande tid lägger jag som medlem i en grupp som granskar studieförslag som kommer in från läkare och sjukhus där jag är den statistiske representanten. Gemensamt för dessa förslag är att de vill göra studier vars resultat kan vara intressant för AstraZeneca och därför är de ute efter finansieringen. Min uppgift här är att se om studien är designad på ett vettigt sätt rent statistiskt och komma med korrektioner eller förbättringsförslag. Det kan också vara att vi inte har råd att finansiera studien, att vi finner studien mindre intressant eller att designen är vetenskapligt felaktig, då kan vi välja att inte finansiera studien.

3) Vad var det viktigaste du fick med dig från din utbildning till arbetslivet?
Det viktigaste jag fått med mig är en bra bas i matematik, matematisk statistik och programmering. Detta är de tre grundpelarna i min kunskapsbank idag som jag använder dagligen. Om jag behöver någon specifik kunskap går det oftast att läsa sig in på det ämnet relativt snabbt men om man saknar grunden blir det betydligt svårare och jobbigare.

4) Vad hade du velat få med dig, som du inte fick?
I mitt jobb på AstraZeneca krävs en del SAS-programmering och jag hade velat ha lite mer utbildning i detta från universitetet.

5) Några tips till framtida studenter?
Mina tips till framtida studenter framgår nog av svaret på fråga tre där mitt tips är att ha en stadig bas i matematik, matematisk statistik och programmering. I arbetslivet är min erfarenhet att om man som statistiker kan förmedla sina kunskaper på ett förståeligt sätt till andra kolleger så är det väldigt uppskattat då vi besitter unika och viktiga kompetenser. Detta gäller här på AstraZeneca men säkerligen på de flesta arbetsplatser.


Jakob HultgrenBild Jakob Hultgren

Masterexamen i matematik

1) Vilket var ditt första jobb du fick efter examen och hur fick du det? 

Doktorandtjänst i komplexanalys på Chalmers. Jag gick genom den ordinarie rekryteringsprocessen. Att jag lärt känna lärare på institutionen som kunde rekommendera mig hjälpte nog mycket. 

2) Vad arbetar du med nu? Vem är din arbetsgivare? 

Samma doktorandtjänst. Chalmers.

3) Vad var det viktigaste du fick med dig från din utbildning till arbetslivet? 

När man läser matematik på Göteborgs Universitet får man en relativt bred grund. Man får möjlighet att testa på många olika typer av matematik. Detta har jag haft nytta av. 

4) Vad hade du velat få med dig, som du inte fick? 

Mer erfarenhet av att jobba i längre projekt. När man doktorerar har man inte lika tydliga kortsiktiga mål som när man läser grundutbildningen. Man har mer frihet att själv disponera sin tid. 

5) Några tips till framtida studenter? 

När du läser på programmet, passa på att fråga lärare och doktorander hur det är att jobba i akademin. Att forska och undervisa på universitet är ett väldigt spännande men också ganska konstigt jobb. Bara genom att fråga folk som gör det själva kan man få en uppfattning om vad det innebär.


Johanna Svensson

Masterexamen i matematisk statistik, inriktning mot finans

1) Vilket var ditt första jobb du fick efter examen och hur fick du det? 

Mitt nuvarande jobb på Andra AP-fonden är mitt första riktiga jobb. Jag har skrivit mitt examensarbete i samarbete med fonden och under tiden jag skrev min uppsats påbörjade avdelningen en rekrytering. Självklart fick jag söka tjänsten på samma sätt som alla andra och jag är väldigt glad över att min profil passade tjänsten. 

2) Vad arbetar du med nu? Vem är din arbetsgivare? 

Jag jobbar på Andra AP-fondens avdelning för Kvantitativa Strategier. I vår grupp använder vi matematiska modeller för att investera i olika finansiella marknader och nästan alla i gruppen har matematisk utbildning. Arbetet innebär mycket forskning och utveckling av idéer och teorier där man får chansen att följa en idé hela vägen från att den kläcks till att den blir implementerad i någon av våra modeller (om den är bra). 

3) Vad var det viktigaste du fick med dig från din utbildning till arbetslivet? 

Framförallt har jag lätt för att sätta mig in i nya problem och läsa matematisk text. Från kurserna tar jag med mig mina statistik- och modelleringskunskaper. Jag har även läst en del på handels, vilket har gett mig en bra överblick inom finans. 

4) Vad hade du velat få med dig, som du inte fick? 

Jag känner att jag har med mig en väldigt bra grund från min utbildning. Eftersom jag själv har kunnat styra många av mina kursval känner jag att jag har en bra utbildning inriktad åt ett håll som intresserar mig. Möjligen borde jag ha läst mer optimering, men det var svårt att hinna med alla intressanta kurser på fem år! 

5) Några tips till framtida studenter? 

När man går en utbildning med mycket frihet i kursval så är det bra att ha en genomtänkt plan. Det absolut viktigaste tycker jag är att man inriktar sig mot något som man tycker är intressant, de flesta lägger alldeles för mycket tid på sitt arbete för att jobba med något som inte känns roligt!  ​


Eric BülowBild Eric Bülow

Masterexamen i matematisk statistik

1) Vilket var ditt första jobb du fick efter examen och hur fick du det? 

2) Vad arbetar du med nu? Vem är din arbetsgivare? 

Mitt första ”riktiga jobb” blev på något som då hette Onkologiskt Centrum. Jag jobbar egentligen kvar där fortfarande men organisationen har nu växt, flyttat och bytt namn. Nu heter vi ”Regionalt cancercentrum väst” (en enhet under regionkansliet inom Västra Götalandsregionen). Organisationen som helhet jobbar för att utveckla kvalitén inom cancervården. Vi samarbetar mycket med andra regioner i landet och även en del med andra länder.


 

Vi statistiker fungerar mycket som ett slags interna konsulter. Vi hjälper läkare och så kallade styrgrupper att utvärdera vårdens kvalité med hjälp av sjukvårds- och patientdata. Vi jobbar också mycket med att presentera insamlad data på ett pedagogiskt och begripligt sätt för vårdpersonal och politiker. Därutöver hjälper vi till med statistik inom olika forskningsprojekt samt är delaktiga i att utveckla ett IT-system för register- och statistikhantering i vården.


3) Vad var det viktigaste du fick med dig från din utbildning till arbetslivet? 

När man väl sugs in i matematiken så börjar man upptäcka världen på ett nytt sätt. I början var det jättesvårt! Framförallt att släppa alla ”fördomar” man samlat på sig tidigare i livet. Det tog flera år att lära sig att inte längre ta någonting för givet. Men efter ett tag börjar man ifrågasätta allt (utom väldigt basala saker som att ”kortaste sträckan mellan två punkter är en rät linje” och liknande). Det är ett förhållningssätt som sedan följt med mig. Jag tror det ger oss matematiker en förmåga att utveckla, förändra och ifrågasätta sådant som andra tar för givet.


Många utbildningar ger dig nog möjlighet att börja tänka ”utanför boxen” men matematiken ger dig insikten att hela idén om en ”box” är fel.  Matematik och statistik är gränsöverskridande och kan tillämpas på allt! Vi statistiker menar visserligen att ”alla modeller är fel” men du lär dig ändå skapa tillräckligt bra modeller av verkligheten för att bli eftertraktad av allt från finansinstitut, till hälsoorganisationer, storföretag och myndigheter.


 

Du kommer inte få lösningar på alla världens problem men istället få en helt ny syn på vad ”problem” egentligen innebär. Problem är inte ”problematiskt” utan roligt! Att lösa problem blir en del av livets mening! Och ju svårare, desto bättre! Att du har lätt för något betyder tyvärr inte alltid att du är duktig. Det kan betyda att du behöver en större utmaning och egentligen har mer att ge. Först när du tycker att utbildningen är nästan för svår, då vet du att du hamnat helt rätt! 

4) Vad hade du velat få med dig, som du inte fick? 

Vill du jobba utanför universitetsvärlden så behöver du givetvis ett matematiskt fundament att stå på. Men därutöver kan det vara minst lika viktigt att kunna programmera effektivt eller att till exempel läsa bloggar av de största förebilderna inom ditt område. Att kunna presentera och förmedla dina idéer till chefer, kollegor, kunder och uppdragsgivare med annan bakgrund och utbildning är också väldigt viktigt! Och som statistiker bör du vara beredd på att verklighetens data sällan är lika välstrukturerad och lättillgänglig som i studentlitteraturen.  ​

5) Några tips till framtida studenter? 

Listan kan göras lång men … topp fem!

1. Variera och utforska din studieteknik. Ibland kanske du behöver plugga ensam i lugn och ro. Andra dagar kan du och en kursare gemensamt kritfäktas mot svarta tavlan för att tillsammans hitta bästa lösningen på en klurig integral. Efter ett tag kanske du också själv kan hjälpa gymnasister för att utveckla din pedagogik (det kan vara viktigare än du tror och kan i bästa fall också ge lite extra tillskott till kassan).

2. Var modig och ha självförtroende! Matematik är en smal väg att vandra och det kommer vara tufft (annars har du valt en kurs under din förmåga). Kommer du inte från en ”matematikbakgrund” är risken också stor att du sällan kan dela dina nya kunskaper med gamla vänner och släktingar (de förstår helt enkelt inte vad du säger). Men håll ut! De tillfällen när du verkligen förstår … när bitarna till sist faller på plats … de stunderna kan vara rent euforiska! Och när du väl klarat utbildningen? Inom fackförbundet Naturvetarna ligger matematiker i topp på löneligan. Och bland alla programmeringsspråk är ”R” (ett ”statistikspråk") just nu det mest välbetalda!

3. Bredda dig med kvälls- sommar- och nätkurser inom andra områden. En kurs i ”presentationsteknik” från ”Journalisthögskolan” kan verkligen vara guld värd ifall du senare i karriären deltar vid konferenser och ger presentationer och extra kunskaper i programmering skadar definitivt inte!

4. Engagera dig i föreningar. Söker du dig till exempel mot matematisk statistik så bli medlem i ”Statistikfrämjandet”. Efter min kandidatexamen fick jag via dem tillbringa en del av sommaren på kurs i Ukraina. Det var väldigt lärorikt, inte bara för matematiken utan förstås även kulturellt! Inom de studentfackliga organisationerna (som kan ha ett större nationellt samarbete än till exempel studentkårerna) kan du också få möjlighet att knyta kontakter med framtida kollegor från resten av landet och inom andra akademikeryrken.  

5. Om du satsar på matematisk statistik så håll dig uppdaterad också inom ”Data Science”.  Vill du utanför akademien så kan det vara en fördel att spana in begrepp som: big data, data revolution, data visualisering och kanske till och med tekniker som R, RStudio, Shiny, knitr, R markdown, Hadoop och MapReduce. Å andra sidan är det ingen som kan förutspå framtiden (även om vi matematiker är de bästa på att försöka) så var också beredd på att lära dig nya tekniker redan imorgon! 

När du väl fått in en fot kan jag verkligen rekommendera att börja följa bloggar, podcaster, webinars och diskussionsforum online. Det ger en mer personlig ”kontakt” med den än att bara läsa böcker men ger dig ändå tillgång till en den ”globala matematik-communityn".

​​

Sidansvarig Publicerad: må 26 jul 2021.