Alumnintervjuer

​​​Joakim Björnander

Bild Joakim BjörnanderMasterexamen i matematik, inriktning mot finans

1) Vilket var ditt första jobb du fick efter examen och hur fick du det?

Mitt första jobb fick jag på Sungard Front Arena. En föredetta student till min exjobbshandledare jobbade där så jag mailade henne och frågade om de hade några lediga tjänster. Det fanns några lediga tjänster och jag fick en!

2) Vad arbetar du med nu? Vem är din arbetsgivare?
Jag jobbar fortfarande på Sungard. Sungard är ett väldigt stort IT företag med många produkter. Front Arena är en sådan produkt med sitt ursprung i Stockholm. Vi är ungefär 300 personer som jobbar med Front Arena som är ett världsledande system för finansiella institutioner (trading, riskhantering, mm.)

3) Vad var det viktigaste du fick med dig från din utbildning till arbetslivet?
Den allmänna matematiska färdigheten och förmågan att fortbilda sig själv.

4) Vad hade du velat få med dig, som du inte fick?
Mer programmering i C++. Mer programmeringsuppgifter i kurser av tillämpad natur (finanskurser, PDE, mm.) samt ett större samarbete mellan finanskurserna och PDE-kurserna.

5) Några tips till framtida studenter?
Plugga mycket och var inte rädd för att ställa mycket frågor, även om man stundtals känner sig lite dum.


Marcus Millegård

Bild Marcus MillegårdMasterexamen i matematisk statistik

1) Vilket var ditt första jobb du fick efter examen och hur fick du det?
Mitt första jobb relaterat till min utbildning var som systemingenjör på Saab Technologies Norway (STN) i Halden, där jag jobbade med utveckling av radarsystem. Jag bodde i Halden i Norge som är en ganska liten stad med begränsade arbetsmöjligheter för statistiker, så jag sökte alla jobb där jag kunde ha nytta av min utbildning. Jobbet på STN var inte direkt skräddarsytt för en statistiker, men samtidigt hade de nytta av min specialkompetens. Jag fick lära mig en del signalbehandling och programmerade mycket i MATLAB.

2) Vad arbetar du med nu? Vem är din arbetsgivare?
Nu har jag flyttat tillbaka till Göteborg och jobbar som statistiker på AstraZeneca. Jag är studiestatistiker för en stor fasIII-studie med 14000 patienter vilket tar 70% av min tid. Studien är igång och är blindad men det finns mycket att göra ändå för att förbereda för att den slutgiltiga analysen ska gå så smidigt som möjligt. Bland annat räknar jag på sannolikheter för olika utfall av studien, baserat på olika antaganden. Resterande tid lägger jag som medlem i en grupp som granskar studieförslag som kommer in från läkare och sjukhus där jag är den statistiske representanten. Gemensamt för dessa förslag är att de vill göra studier vars resultat kan vara intressant för AstraZeneca och därför är de ute efter finansieringen. Min uppgift här är att se om studien är designad på ett vettigt sätt rent statistiskt och komma med korrektioner eller förbättringsförslag. Det kan också vara att vi inte har råd att finansiera studien, att vi finner studien mindre intressant eller att designen är vetenskapligt felaktig, då kan vi välja att inte finansiera studien.

3) Vad var det viktigaste du fick med dig från din utbildning till arbetslivet?
Det viktigaste jag fått med mig är en bra bas i matematik, matematisk statistik och programmering. Detta är de tre grundpelarna i min kunskapsbank idag som jag använder dagligen. Om jag behöver någon specifik kunskap går det oftast att läsa sig in på det ämnet relativt snabbt men om man saknar grunden blir det betydligt svårare och jobbigare.

4) Vad hade du velat få med dig, som du inte fick?
I mitt jobb på AstraZeneca krävs en del SAS-programmering och jag hade velat ha lite mer utbildning i detta från universitetet.

5) Några tips till framtida studenter?
Mina tips till framtida studenter framgår nog av svaret på fråga tre där mitt tips är att ha en stadig bas i matematik, matematisk statistik och programmering. I arbetslivet är min erfarenhet att om man som statistiker kan förmedla sina kunskaper på ett förståeligt sätt till andra kolleger så är det väldigt uppskattat då vi besitter unika och viktiga kompetenser. Detta gäller här på AstraZeneca men säkerligen på de flesta arbetsplatser.


Jakob HultgrenBild Jakob Hultgren

Masterexamen i matematik

1) Vilket var ditt första jobb du fick efter examen och hur fick du det? 

Doktorandtjänst i komplexanalys på Chalmers. Jag gick genom den ordinarie rekryteringsprocessen. Att jag lärt känna lärare på institutionen som kunde rekommendera mig hjälpte nog mycket. 

2) Vad arbetar du med nu? Vem är din arbetsgivare? 

Samma doktorandtjänst. Chalmers.

3) Vad var det viktigaste du fick med dig från din utbildning till arbetslivet? 

När man läser matematik på Göteborgs Universitet får man en relativt bred grund. Man får möjlighet att testa på många olika typer av matematik. Detta har jag haft nytta av. 

4) Vad hade du velat få med dig, som du inte fick? 

Mer erfarenhet av att jobba i längre projekt. När man doktorerar har man inte lika tydliga kortsiktiga mål som när man läser grundutbildnin