Logik och matematikfilosofi

Vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori ges kurser i bland annat logik och matematikfilosofi som lämpar sig väl för dig som är intresserad av frågor om matematikens metoder och grundvalar. Du kan till exempel läsa Formella språk på grundnivå eller välja bland ett flertal kurser på avancerad nivå. Det finns också möjlighet att bygga på matematikstudierna med ett tvåårigt mastersprogram i logik​.

Vill du ha mer information kontaktar du lämpligen studievägledaren för filosofi​

Sidansvarig Publicerad: ti 05 jan 2021.