Fysik

Institutionen för fysik ger ett antal kurser som lämpar sig för breddning under tredje året på Matematikprogrammet. För samtliga kurser gäller att man ska ha minst Fysik B från gymnasiet och utöver det räcker det i de flesta fall med de två första åren på Matematikprogrammet. För ett par av kurserna finns det rekommendationer om små kompletteringar, se nedan under listan av kurser.

Rekommenderade kurser:

  • Matematisk fysik A, läsperiod 1: Kursen bygger vidare på en- och flervariabelanalys med mer tillämpningsbetonade metoder. Innehåller mer matematik än fysik, men gott om exempel på fysikområden som berörs av det som behandlas.
  • Elektromagnetisk fältteori, läsperiod 2: Kursen förklarar hur elektriska och magnetiska fält är relaterade till laddade partiklars rörelse, och hur de kan beskrivas via Maxwells ekvationer. Tillämpningar ges på utbredning av elektromagnetiska vågor i olika medier.
  • Kvantfysik A, läsperiod 3: Läs kvantmekanik och se en tillämpning på generaliserad fourierutveckling vilken är fundamental för att beskriva och tolka mätprocessen i mikrokosmos.
  • Subatomär fysik, läsperiod 4: Den subatomära fysiken studerar de minsta längdskalorna som människan känner genom att försöka förstå atomkärnan och elementarpartiklarna, men även hur dessa kopplar till de största längdskalorna genom förlopp i stjärnor och strax efter Big Bang.

Samtliga dessa kurser läser de som går på fysikprogrammet under andra året.

För kursen i subatomär fysik rekommenderas lite kvantfysik och relativitetsteori, men inte mer än att det går att läsa in i förväg på egen hand. För kursen kan det vara bra att hämta in lite extra grundläggande fysik under kursens gång. Kontakta kursansvariga för tips på litteratur.

Ytterligare möjliga kurser:

  • Mekanik A, läsperiod 2
  • Termodynamik, läsperiod 3
  • Vågrörelselära och optik, läsperiod 4

Grundläggande fysikkurser som läses på fysikprogrammet under första året och som inte är så utmanande matematiskt. 


Söka kurser:

För att söka någon av ovanstående kurser inom matematikprogrammet kontakta studievägledare eller Programkoordinator Matematikprogrammet​.

Sidansvarig Publicerad: må 26 jul 2021.