Datavetenskap

Läsperiod 1

DIT201 Logik i datavetenskap
Grundkurs i logik ur ett datavetenskapligt perspektiv.

Läsperiod 2

DIT620 Databaser
DIT142 Funktionell programmering

Läsperiod 3

DIT181 Datastrukturer och Algoritmer​​
Mycket central kurs för den som vill fördjupa sig i datavetenskap. Går på Lindholmen.
DIT391 Parallellprogrammering
DIT982 Matematikens domänspecifika språk.

Läsperiod 4

DIT961 Datastrukturer
Kräver Funktionell programmering. Mycket central kurs för den som vill fördjupa sig i datavetenskap.
DIT602 Algoritmer
För denna kurs ska man ha läst DIT961 Datastrukturer eller DIT181 Datastrukturer och algoritmer.
DIT321 Ändliga automater och formella språk
Teoretisk kurs med stora inslag av logik och diskret matematik.


Information om kurserna finns i öppna sidorna i GUL. Om du har frågor om kurserna eller anmälan till dem så kontakta studievägledare Ellen-Britta Foufa svl@cse.gu.se

När du söker kurserna är det viktigt att du anger att du söker med "reell kompetens" och ange att du läser på Matematikprogrammet, annars kanske du inte anses vara behörig och stryks automatiskt.

Publicerad: ti 26 feb 2013. Ändrad: ti 27 nov 2018