Datavetenskap

Läsperiod 1

DIT201 Logik i datavetenskap
Grundkurs i logik ur ett datavetenskapligt perspektiv.

Läsperiod 2

DIT620 Databaser
DIT142 Funk