Välkommen till Matematikprogrammet!

Youtube studenter klipp.PNGVill du bli matematiker? Då är detta något för dig! Matematikprogrammet är treårigt och leder till en kandidatexamen i Matematik eller Matematisk statistik.

Vill du sen ha en mer omfattande utbildning är vårt Masterprogram i Matematiska vetenskaper en naturlig fortsättning - eller varför​ inte kombinera med ett masterprogram någon annanstans i världen?

Matematikprogrammet är ett krävande men också mycket givande program för dig som gillar matematik och tillämpningar av matematik. Matematikinstutitionen i Götebo