Tillämpad matematik

Kurskrav för inriktningen Tillämpad matematik

Utöver kursen Perspektiv på matematik, som är obligatorisk för alla inriktningar, krävs att du läser minst fyra av inriktningskurserna:

Även vissa äldre kurser som tidigare gavs av institutionen kan räknas in, kontakta masterkoordinatorn om du vill ha information om detta. Du ska också göra ett examensarbete i matematik på 30 hp, med inriktning mot tillämpad matematik, enligt kursplanen för MMA920. För att få påbörja examensarbetet ska du ha avklarat inriktningskurserna som krävs enl ovan.

Din studieplan

Du har stor frihet att själv välja vilka kurser du ska läsa och på så sätt skapa dig en studieplan som passar just dina intressen. När du har valt fyra inriktningskurser återstår ca 50 hp som du kan välja helt fritt, inklusive kurser i andra ämnen. Dock får högst 30 hp vara kurser på grundnivå. Delvis beroende på din bakgrund kan det vara lämpligt att du breddar dig genom att även läsa något annat ämne såsom fysik, biologi, ekonomi eller datavetenskap.

Tillsammans med masterkoordinatorn sätter du ihop en individuell studieplan. Denna följs upp regelbundet och revideras vid behov.

I schemat nedan kan du se när de olika inriktningskurserna, de obligatoriska kurserna samt några andra lämpliga matematikkurser ges. Andra kurser du kan välja hittar du på våra webbsidor över fristående kurser i Matematik och Matematisk statistik.

Inriktningskurser
HT1 Tillämpad funktionalanalys
Numerisk linjär algebra
Högprestandaberäkning
HT2 Projektkurs i matematisk modellering
Storskalig optimeringslära
VT1 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer​
VT2 Partiella differentialekvationer II
Examensarbete i matematik, inriktning Tillämpad matematik, (MMA920) görs normalt på halvfart under andra läsåret.

(1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel  21-22.
(2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 20-21.​​​

Sidansvarig Publicerad: må 02 aug 2021.