Finansmatematik

Denna inriktning ges i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Kurser med kurskod GMxxxx eller HNFxxx ges av Handelshögskolan, övriga (MMA/MSA) av Matematiska vetenskaper.

Kurskrav för inriktningen Finansmatematik

Utöver kursen Perspektiv på matematik, som är obligatorisk för alla inriktningar, krävs att du läser minst åtta inriktningskurser enligt följande. Dessa tre kurser är obligatoriska:

Dessutom krävs att du läser åtminstone tre av kurserna:

samt åtminstone två av kurserna:

Du ska också göra ett examensarbete i matematik eller matematisk statistik på 30 hp, med inriktning mot finansmatematik, enligt kursplanen för MMA930 eller MSA930. Om man avser ta examen i matematik ska man läsa minst en av kurserna MMA110 Integrationsteori eller MMA710 Finansiella derivat och stokastisk analys. För att få påbörja examensarbetet ska du ha avklarat de tre obligatoriska inriktningskurserna, samt en av de valbara inriktningskurserna som ges av Matematiska vetenskaper (se lista ovan).

Din studieplan

Finansinriktningen är tvärvetenskaplig, vilket gör att du inom denna inriktning väljer främst bland inriktningskurserna ovan. Andra kurser du kan välja hittar du på våra webbsidor över fristående kurser i Matematik och Matematisk statistik. Du kan även välja bland kurserna inom Handelshögskolans masterprogram i finans​.

Beroende på ditt val av kurser och examensarbete leder inriktningen till en examen i antingen matematik eller matematisk statistik. Tänk också på att beroende på din bakgrund, kan du behöva komplettera med kurser (till exempel i matematisk statistik) på grundnivå. Dock får högst 30 hp på grundnivå ingå i masterexamen.

Tillsammans med Masterkoordinatornsätter du ihop en individuell studieplan. Denna följs upp regelbundet och revideras vid behov.

Kurserna på Handelshögskolan

Kurser med kod GMxxxx ges av Handelshögskolans Graduate School​. För anmälan till dessa kurser ska du kontakta Masterkoordinatorn.

Kurser med kod HNFxxx ges av Nationalekonomi, för mer information kontakta Katarina Renström​

I schemat nedan kan du se när inriktningskurserna, de obligatoriska kurserna samt några andra lämpliga kurser ges.

Inriktningskurser Andra kurser
HT1 MSA350 Stokastisk analys
MSA101 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik
GM0751 Advanced Microeconomic Theory
NEK308 Portfolio Investments (**)
GM1015 Advanced Corporate Finance (*)
MMA110 Integrationsteori
HT2 MMG810 Optioner och matematik
GM1032 Financial Institutions and Markets (**)
MMA500 Projektkurs i partiella differentialekvationer (2)
MMA 520 Projektkurs i modellering​
VT1 MMA711 Finansiella derivat och PDE
MMA630 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
MSF100 Statistical inference principles (1)
VT2 MSA410 Finansiella tidsserier
MSA400 Finansiell risk
MSA220 Statistisk slutledning för stora datamängder
GM1014 Applied Portfolio Management (**)
MMA430 Partiella differentialekvationer II
Examensarbete i matematik/matematisk statistik, inriktning Finansmatematik, MMA930/MSA930 görs normalt på halvfart under andra läsåret.

(1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 17-18.
(2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18-19.

De flesta av kurserna på Handels går på helfart och (*) betyder att de går under första halvan av läsperioden och (**) att de går under andra halvan. ​​​

Sidansvarig Publicerad: må 02 aug 2021.