Inriktningar

Programmet har fem olika inriktningar:

  • Matematik
  • Tillämpad Matematik
  • Finansmatematik
  • Matematisk statistik
  • Statistisk inlärning och AI

De två första leder fram till en masterexamen i Matematik, de två sista till en masterexamen i Matematisk statistik, medan inriktningen Finansmatematik kan leda fram till någon av de två, beroende på kursval och typ av examensarbete.

Studenten sätter tillsammans med masterkoordinatorn upp en individuell studieplan så att kraven för minst en av inriktningarna uppfylls vid slutet av studierna. Utöver inriktningskurserna kan man välja ur ett stort utbud av kurser på avancerad nivå och forskarutbildningskurser. Man kan också komplettera med kurser på grundnivå eller bredda sig med kurser i något annat ämne. Se varje enskild inriktning för vilka krav som gäller.

Sidansvarig Publicerad: fr 30 aug 2019.