Inriktningar

Programmet har fem olika inriktningar:

  • Matematik
  • Tillämpad Matematik
  • Finansmatematik
  • Matematisk statistik
  • Statistisk inlärning och AI

De två första leder fram till en masterexamen i Mat