Statistisk inlärning och AI

​​
Kurskrav

Utöver kursen Perspektiv på matematik, som är obligatorisk för alla inriktningar, krävs att du läser minst åtta inriktningskurser enligt följande. Dessa tre kurser är obligatoriska:

Dessutom krävs att du läser åtminstone två av kurserna:

samt åtminstone tre av kurserna:

  • FIM720 Neural Networks ​
  • ​DIT741 Beräkningsmetoder i bioinformatik
  • DIT602 Algoritmer
  • DIT621 Databaser
  • DIT411 Introduktion till artificiell intelligens
  • DIT866 Tillämpad maskininlärning
  • DIT??? Design av AI-system (ges första gången läsåret 20/21)
  • DIT??? Naturel language processing (ges första gången läsåret 20/21)
  • DIT381 Algoritmer för maskininlärning och slutledning
  • DIT872 Tekniker för storskalig datahantering (ges ej läsåret 19/20)

Du ska också göra ett examensarbete i matematisk statistik på 30 hp, med inriktning mot statistisk inlärning och AI, enligt kursplanen för MSA9?0. För att få påbörja examensarbetet ska du ha avklarat de tre obligatoriska inriktningskurserna, samt en av de valbara inriktningskurserna som ges av Matematiska vetenskaper (se lista ovan).

Din studieplan

Inriktningen är tvärvetenskaplig, vilket gör att du inom denna inriktning väljer främst bland inriktningskurserna ovan. Andra kurser du kan välja hittar du på våra webbsidor över fristående kurser i Matematik och Matematisk statistik.

Tänk på att beroende på din bakgrund, kan du behöva komplettera med kurser (till exempel i matematisk statistik) på grundnivå. Dock får högst 30 hp på grundnivå ingå i masterexamen.

Tillsammans med Masterkoordinatornsätter du ihop en individuell studieplan. Denna följs upp regelbundet och revideras vid behov.

I schemat nedan kan du se när inriktningskurserna, de obligatoriska kurserna samt några andra lämpliga kurser ges.

Inriktningskurser Andra kurser
HT1 MSA101 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik
MMG621 Icke-linjär optimering ​​​
FIM720 Neural Networks
DIT602 Algoritmer