Statistisk inlärning och AI

​​
Kurskrav

Utöver kursen Perspektiv på matematik, som är obligatorisk för alla inriktningar, krävs att du läser minst åtta inriktningskurser enligt följande. Dessa tre kurser är obligatoriska:

Dessutom krävs att du läser åtminstone två av kurserna:

samt åtminstone tre av kurserna:

  • FIM720 Neural Networks ​
  • FIM750 Simulation of complex systems
  • ​DIT743 Beräkningsmetoder i bioinformatik
  • DIT093 Algoritmer
  • DIT621 Databaser
  • DIT406 Introduktion till data science och AI
  • DIT867 Tillämpad maskininlärning
  • DIT728 Design av AI-system
  • DIT245 Machine learning for natural language processing
  • DIT382 Algoritmer för maskininlärning och slutledning

Du ska också göra ett examensarbete i matematisk statistik på 30 hp, med inriktning mot statistisk inlärning och AI, enligt kursplanen för MSA940. För att få påbörja examensarbetet ska du ha avklarat de tre obligatoriska inriktningskurserna, samt en av de valbara inriktningskurserna som ges av Matematiska vetenskaper (se lista ovan).

Din studieplan

Inriktningen är tvärvetenskaplig, vilket gör att du inom denna inriktning väljer främst bland inriktningskurserna ovan. Andra kurser du kan välja hittar du på våra webbsidor över fristående kurser i Matematik och Matematisk statistik.

Tänk på att beroende på din bakgrund, kan du behöva komplettera med kurser (till exempel i matematisk statistik) på grundnivå. Dock får högst 30 hp på grundnivå ingå i masterexamen.

Tillsammans med Masterkoordinatornsätter du ihop en individuell studieplan. Denna följs upp regelbundet och revideras vid behov.

I schemat nedan kan du se när inriktningskurserna, de obligatoriska kurserna samt några andra lämpliga kurser ges.

Inriktningskurser Andra kurser
HT1 MSA101 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik
MMG621 Icke-linjär optimering ​​​
FIM720 Neural Networks
DIT093 Algoritmer
MSA350 Stokastisk analys
MMA110 Integrationsteori
HT2 MSA520 Projektkurs i statistisk modellering​MSA150 Sannolikhetsteorins grunder ​​
FIM750 Simulation of complex systems
DIT406 Introduction to Data science and AI
DIT743 Beräkningsmetoder i bioinformatik
DIT245 Machine learning for NLP
DIT621 Databaser


VT1 MSF100 Principer för statistisk slutledning (1)
MSA251 Försöksplanering och urvalsteori ​(2)
DIT867 Tillämpad maskininlärning
DIT728 Design av AI-system
DIT093 Algoritmer
DIT406 Introduction to Data science and AIDIT621 Databaser
DIT382 Algoritmer för maskininlärning

DIT181 Datastrukturer och algoritmer
VT2 MSA410 Finansiella tidsserier
MSA301 Spatial statistik och bildanalys​
MSA220 Statistisk slutledning för stora datamängder
MSF200 Stokastiska processer (1)
DIT406 Introduction to Data science and AI
DIT867 Tillämpad maskininlärning
MSF500 Svag konvergens (2)
DIT961 Datastrukturer

Examensarbete i matematisk statistik, inriktning Statistisk inlärning och AI, MSA9?0 görs normalt på halvfart under andra läsåret.

(1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 19-20.
(2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 20-21.

Sidansvarig Publicerad: må 02 aug 2021.