Masterprogram i matematiska vetenskaper

Intervju med masterstudent på YouTube

Matematik och matematisk statistik är verktyg vars betydelse ökar inom många vetenskapliga områden så som t ex biologi och medicin, ekonomi och finans, och samhällsvetenskap. Inom områden från fysik till teknologisk innovation kommer nya metoder och nya teorier till användning, samtidigt som den teoretiska utvecklingen kan vara snabb, ofta i samspel med utvecklingen inom närliggande vetenskaper.

Masterprogrammets mål är att ge en god och relevant utbildning för studenter som vill arbeta inom en rad områden där matematik och statistik tillämpas, samtidigt som man också vill erbjuda studenter som vill gå vidare inom akademisk forskning i matematik och statistik en bra grund för doktorandstudier. Flexibilitet är möjligt eftersom Matematiska vetenskaper är en stor institution, gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet, med ett stort antal forskningsgrupper och varierande forskningsaktiviteter.

 

Mycket hög kvalitet
Programmet fick högsta möjliga betyg "Mycket hög kvalitet" i utvärderingen 2013 av UKÄ. Resultatet av utvärderingen på UKÄ:s hemsida (välj matematik och matematisk statistik, samt Göteborgs universitet). Programmet kommer att göra dig väl förberedd för såväl en karriär som matematiker eller statistiker inom industrin, eller fortsatta studier för en doktorsexamen.
 
Inriktningar 

Programmet har fem inriktningar: Matematik, Tillämpad matematik, Finansmatematik, Matematisk statistik samt Statistisk inlärning och AI. De två första inriktningarna leder till en masterexamen i matematik, de två sista till en masterexamen i matematisk statistik, medan den i finans kan ge en masterexamen antingen i matematik eller matematisk statistik. Läs mer om inriktningarna och titta gärna på nedanstående översikt.

Mathematical-Sciences-overview.pdf

 

Undervisning på engelska

All undervisning på programmet är på engelska av engagerade och skickliga lärare.

Förkunskapskrav

En kandidatexamen (180 hp) och åtminstone 75 hp inom matematik och matematisk statistik varav minst 15 hp ska vara på fördjupningsnivå. Dessutom krävs engelska nivå B.

Antagning

Ansökan sker via antagning.se. Studenter som behöver studentvisum till Sverige skall söka senast 15 januari, för alla andra är sista ansökningsdag 15 april.

Kontakt och information

För ytterligare information om programmet, kontakta programkoordinator Hjalmar Rosengren eller studievägledare Sonja Göc.

Allmänna frågor om masterstudier vid Naturvetenskapliga fakulteten​ kan skickas till master@science.gu.se.

Sidansvarig Publicerad: fr 15 okt 2021.