Lärarprogrammet

För allmän information om programmet se
Ämneslärarprogrammet
Kompletterande pedagogisk utbildning

 

Matematikkurser i ämneslärarutbildningen LP11

H1 = första delen av Höstterminen, H2 = andra delen av Höstterminen
V1 = första delen av Vårterminen , V2 = andra delen av Vårterminen
 

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs7-9

H1 L911MA VFU 1 för lärare åk 7-9 i matematik (före 2015 L910MA)
V1 L9MA10 Matematik 1 för lärare åk 7-9 (Aritmetik och algebra, kombinatorik och geometri)
V2 L9MA20 Matematik 2 för lärare åk 7-9 (Envariabelanalys, Matematikdidaktik)
H1 L9MA30 Matematik 3 för lärare åk 7-9 (Linjär algebra, Matematisk statistik)
H2 L921MA VFU 2 för lärare åk 7-9 i matematik (före 2017 L920MA)
H2 L9MA40 Matematik 4 för lärare åk 7-9 (Matematik som andra ämne) 
H2 L9MA45 Matematik 4 för lärare åk 7-9 (Matematik som huvudämne)
V1 L9MA2G Självständigt arbete (examensarbete) 1 för lärare åk 7-9 (före 2017 L9MA1G)
V2 L931MA VFU 3 för lärare åk 7-9 i matematik (före 2017 L930MA)
V2 L941MA VFU 4 för lärare åk 7-9 i matematik (före 2017 L940MA )
H2 L9MA2A Examensarbete 2 för lärare åk 7-9 i matematik (före 2017 L9MA1A)

 

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan - gången för matematik som förstaämne 

H1 LG11MA VFU 1 för gymnasielärare i matematik (före 2015 LG10MA)
V1 LGMA10 Matematik 1 för gymnasielärare (Aritmetik och algebra, kombinatorik och geometri)
V2 LGMA20 Matematik 2 för gymnasielärare (Envariabelanalys, Matematikdidaktik)
H1 LGMA30 Matematik 3 för gymnasielärare (Linjär algebra, Matematisk statistik)
H2 LG21MA VFU 2 för gymnasielärare i matematik (före 2017 LG20MA)
H2 LGMA40 Matematik 4 för gymnasielärare (Analys, fortsättningskurs, Matematikdidaktik 2)
V1 LGMA50 Matematik 5 för gymnasielärare (Algebra och talteori, Flervariabelanalys)
V2 LG31MA VFU 3 för gymnasielärare i matematik (före 2017 LG30MA )
H1 LGMA2G Examensarbete 1 i matematik för gymnasielärare (före 2017 LGMA1G)
V2 (för lärare med annat huvudämne än matematik och fysik) LGMA60 Matematik 6 för gymnasielärare - 7,5 hp och LGMA62 Matematik 6 för gymnasielärare, linjär algebra, serier och programmering - 7,5 hp
H1 (för lärare med matematik eller fysik som huvudämne) LGMA65 Matematik 6 för gymnasielärare, modellering och problemlösning - 7,5 hp  och LGMA67 Matematik 6 för gymnasielärare, beräkningsverktyg - 7,5 hp

 

Istället för LGMA62 eller LGMA67 kan man, i samråd med studievägledare, välja kursen LGMA66​ Matematik 6 för gymnasielärare, linjär algebra 2 eller en Fortsättningskurs eller Fördjupningskurs bland fristående kurser i matematik på 7,5 hp

V1 LG41MA VFU 4 för gymnasielärare i matematik (före 2018 LG40MA)
V2 LGMA2A  Examensarbete 2 för gymnasielärare i matematik (före 2018 LGMA1A)

 

 

Kurser som inte längre ges

LMA110  Matematik för lärare 1, 30 hp

LMA210  Matematik för lärare 2, 30 hp
LMN120 Matematik för lärare, tidigare åldrar - MV:s del
MMGL31 Matematik för lärare 3a, 15 hp
MMGL32 Matematik för lärare 3b, 15 hp

VFUMA1 VFU för ämneslärare med inriktning mot matematik, 15 hp
MMGL99 Examensarbete i matematik för lärare, 15 hp

Kurs inom alternativ KPU 

VT LKK15N Matematik, naturvetenskap och teknik i ett samhälls- och forskningsperspektiv, 4hp

 

 

Kontakta studievägledare för mer information om dessa kurser

Här hittar du information om Fortbildning för lärare

Här hittar du information om de gamla kurserna (före H07)​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 22 aug 2022.