Fysikprogrammet

Matematikkurser inom Fysik- och Sjukhusfysikprogrammet

 

HT = hela höstterminen, H1 = första delen av höstterminen, H2 = andra delen av höstterminen
V1 = första delen av vårterminen, V2 = andra delen av vårterminen
 
 
 
Årskurs 1
HT   MMGF11 Analys och linjär algebra, 15 hp 
V1    MMGF20 Flervariabelanalys, 7,5 hp
V2    MMG410 Numerisk analys, 7,5 hp


Årskurs 2
H1   MMG400 Linjär algebra II, 7,5 hp
H2   MSG820 Statistik för fysiker 7,5 hp. OBS! From H15 ersätts kursen av MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik 7,5 hp
V1    MMGF30 Transformteori och analytiska funktioner, 7,5 hp

 
Ges ej för programmen from  V12
V1    MVGF30 Programmering med Matlab, 5 hp
 
OBS!  Fr.o.m. H09 ersätts kursen MMGF10 Analys och linjär algebra, 20 hp, med kurserna  MMGF11 och MVGF30

Här hittar du information om de gamla kurserna (före H07)
 

Publicerad: ti 05 mar 2013. Ändrad: on 16 jan 2019