Fysikprogrammet

Matematikkurser inom Fysik- och Sjukhusfysikprogrammet

 

HT = hela höstterminen, H1 = första delen av höstterminen, H2 = andra delen av höstterminen
V1 = första delen av vårterminen, V2 = andra delen av vårterminen
 
 
 
Årskurs 1
HT   MMGF11 Analys och linjär algebra, 15 hp 
V1   MMGF20 Flervariabelanalys, 7,5 hp
V2   MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik 7,5 hp


Årskurs 2
H1   MMG400 Linjär algebra II, 7,5 hp
V1   MMGF30 Transformteori och analytiska funktioner, 7,5 hp

 

Tidigare kurser som getts inom programmet
 
Från och H20 ges  MMG410 Numerisk analys, 7,5 hp inte längre utan ersätts av kurs som ges av Fysik
Från och med H15 ersätter kursen MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik 7,5 hp MSG820 Statistik för fysiker 7,5 hp.
Från och med V12 ges inte MVGF30 Programmering med Matlab, 5 hp
Från och med H09 ersätts kursen MMGF10 Analys och linjär algebra, 20 hp, med kurserna  MMGF11 och MMGF30

 

Här hittar du information om de gamla kurserna (före H07)
 

Sidansvarig Publicerad: må 22 aug 2022.