Kurslitteratur


Vid institutionen finns ett av landets största matematikbibliotek - väl värt att besöka! Det är i första hand ett forskningsbibliotek så kurslitteratur brukar inte finnas där, utan det får du räkna med att köpa.

Kurslitteratur i matematik.
Kurslitteratur i matematisk statistik.

Publicerad: on 19 sep 2012. Ändrad: må 25 jan 2016