Kurslitteratur i matematisk statistik

Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 20181205.
I samtliga fall gäller att senaste upplagan används.
Böckerna och kompendier säljs av Cremona, Sven Hultins gata 4.