Kurslitteratur i matematik

Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2018-12-04.
I samtliga fall gäller att senaste upplagan används.
Böcker och kompendier säljs av Cremona, Sven Hultins gata 4.


Kurser på Avancerad nivå

Kurser på andra program
Ämneslärarprogrammet
Fysikprogrammet
Datavetenskapligt program
Kemiprogrammet
 

KURS

LITTERATUR

KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier

Inför kursstart
​Matematikens guide till Ganymedes
MVB100
Ingen kurslitteratur

"Bredvidläsning" The Cosmic Perspective" av Bennett et al

Naturvetenskapligt basår, Matematik
NBAM00
   
Blomqvist, H:
Matematik för Naturvetenskapligt basår och tekniskt basår, del 1-3.
Del 1: upplaga 2014 eller senare
Del 2 och 3: upplaga 2018 eller senare
(Matematiklitteratur)
Matematik 1
MMG200
Jonasson, Lemurell; Algebra och diskret matematik, upplaga 2 (Studentlitteratur)
Explorativa övningar (delas ut vid underv).
Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i en variabel (Studentlitteratur).
Övningar till analys i en variabel (Studentlitteratur).
Lay, D.C.: Linear algebra and its applications. (Pearson)

Distanskurs

 

Förberedande kurs i matematik. Sommarmatte
MMG020

Sommarmatte: Förberedande kurs i matematik. (kompendium)

Sommarkurser

 
Introduktionskurs
MMG010
Petersson R.:Förberedande kurs i matematik
Elementär talteori
MMG100
Rosen, K.H.: Elementary Number Theory & its applications. (Pearson)
Geometri
MMG110
 Millimman och Parker: Geometry: A metric approach with models. (Springer) Finns som e-bok

Fortsättningskurser

 
Linjär algebra II
MMG400
Numerisk analys
MMG410
Heath, M.: Scientific computing (McGraw-Hill).
Programmering med Matlab
MVG300
Publiceras på kurshemsidan.
Flervariabelanalys
MMG300

Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i flera variabler (Studentlitteratur).
Övningar till Analys i flera variabler (Studentlitteratur).
Gustafsson, Löfström, Olsson: Några grundläggande begrepp i matematisk analys (kompendium, Göteborg).

Fördjupningskurser

 
Reell analys
MMG600
Rudin, W.: Principles of mathematical analysis (McGraw-Hill).  
Vetenskaplig visualisering
MMG640
Ingen kursbok
Analytiska funktioner
MMG700
Priestley, H.A.: Introduction to complex analysis. (Oxford. univ. Press).
Fourieranalys
MMG710
Stein, E. M., Shakarchi R.: Fourier analysis, an introduction (Princeton Lectures in Analysis)
Ickelinjär optimering
MMG621
N. Andreasson, A. Evgrafov, M. Patriksson: An Introduction to Continuous Optimization. (Studentlitteratur)
Algebraiska strukturer
MMG500
Durbin, J.R.: Modern algebra (Wiley).
Differentialgeometri
MMG720
Pressley, A.: Elementary differential geometry. (Springer)
Partiella differentialekvationer
MMG800
Asadzadeh, M. Lecture Notes I: An Introduction to the Finite Element Method (FEM) for Differential Equations (1D case)
​Optioner och matematik MMG810 ​Calogero, S.: Introduction to options pricing theory
Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering
MMG511

Logemann, H., Ryan, E.P.: Ordinary Differential Equations. Analysis, Qualitative Theory and Control. (Springer-Verlag)
Diskret matematik
MMG610

Biggs, N.: Discrete Mathematics, 2nd edition (Oxford University Press)

KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ

 
Topologi
MMA100
Munkres, J.R.:Topology, 2nd edition (Pearson)
Integrationsteori
MMA110
Folland, G.B.: Real analysis : modern techniques and their applications (Wiley).
Funktionalanalys
MMA120
Einsiedler, M., Ward, T.: Functional Analysis, Spectral Theory and 
Applications (Springer)
​Spektralteori och operatoralgebror MMA140
Arveson, W.: A Short Course on Spectral Theory (Springer)
Representationsteori,
MMA201 ​
Publiceras på kurshemsidan
Högre differentialkalkyl
MMA211

Madsen, I., Tornehave, J.:From Calculus to Cohomology: De Rham Cohomology and Characteristic Classes (Cambridge University Press)

Galoisteori
MMA310
Stewart, I.: Galois theory (Chapman & Hall/CRC).
Brzezinski, J.: Galois Theory Through Exercises
Inledning till algebraisk geometri
MMA320
Kommutativ algebra
MMA330 
Reid, M: Undergraduate Commutative Algebra
(Cambridge University Press 1996)
Tillämpad funktionalanalys
MMA400 
Debnath, L. Mikusinski, P.: Introduction to Hilbert spaces with applications. (Academic press).
​Algebraisk talteori 
MMA350
​Neukirch, J.: Algebraic Number Theory (Springer)
Storskalig optimering
MMA511
L.S.Lasdon: Optimization Theory for Large System
(Dover Publications 2002)
​Projektkurs i matematisk modellering
MMA520
​Ingen Kurslitteratur
Numerisk linjär algebra
MMA600

"Numerical Linear Algebra:

Theory and Applications" av Beilina, L., Karchevskii, E. och Karchevskii, M. (Springer) eller

Demmel,J.: Applied Numerical Algebra (SIAM)

​Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer MMA630
Gobet, E.: Monte-Carlo Methods and Stochastic Processes: From Linear to Non-Linear (Chapman & Hall)
Fourier- och waveletanalys
MMA410
Bergh, Ekstedt, Lindberg: Wavelets. (Studentlitteratur).  
Projektkurs i Partiella differentialekvationer
MMA500
Johnson, Eriksson, Estep, Hansbo: Computational differential equations. (Studentlitteratur).
 
Finansiella derivat och partiella differentialekvationer
MMA711
Calogero, S.:Stochastic Calculus, Financial Derivatives and PDE:s
Analytisk talteori ​MMA340 Davenport, H. Multiplicative Number Theory (Springer), upplaga 3.
Valfri bredvidläsning: Niven, I., Zuckerman, H. S., Montgomery, H. L.:
An Introduction To the Theory of Numbers (John Wiley & Sons), upplaga 5
Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems
MMA421
Teschl, G.: Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems. (Grad. Stud. Math vol 140, AMS, Providence)
Stora, glesa matrisproblem
MMA610
Demmel, J.W.: Applied numerical linear algebra. (SIAM).
Distributionsteori
MMA130
 
Carlsson, H.: Lecture Notes on Distributions
Partiella differentialekvationer II
MMA430
Larsson,S. Thomée, V.: Partial differential equations with numerical methods. (Springer) 
Högprestandaberäkningar
MMA620
Ej Kursbok. Material delas ut.

Kurser som ges inom andra program

 

Ämneslärarprogrammet

 
L(9/G)MA10
Vretblad, Ekstig. Algebra och geometri (Gleerups, Malmö).
Kompendium i geometri.
Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan (laddas ner).
Övrigt kursmaterial som läggs på nätet.
L(9/G)MA20 Persson, Böiers: Analys i en variabel (Studentlitteratur)
Övningar till Analys i en variabel (Studentlitteratur).
Wieman, R., & Arbaugh, F. (2013). Success from the start: your first years of teaching secondary mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). ISBN: 978-0-87353-673-8.
Artiklar tillkommer - kan hämtas via nätet. Se kurshemsidan
L(9/G)MA30
Lemurell: Linjär algebra- från en geometrisk utgångspunkt (Studentlitteratur 2010)
Britto, Garmo: Sannolikhetslära och statistik för lärare, 200 (Studentlitteratur,2002)
​LGMA40 L9MA45 Vretblad, Ekstig. Algebra och geometri (Gleerups, Malmö).
Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i en variabel (Studentlitteratur).
Övningar till analys i en variabel (Studentlitteratur).
Didaktiklitteratur tillkommer.

​LGMA50 Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i flera variabler (Studentlitteratur)
Övningar till Analys i flera variabler (Studentlitteratur).

Silverman: A Friendly Introduction to Number Theory

Fysikprogrammet

 
Analys och linjär algebra MMGF11
Lay, D.C.: linear algebra and its applications. (Pearson).
Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i en variabel (Studentlitteratur)
Övningar till Analys i en variabel (Studentlitteratur).
Carlsson: Vektoralgebra (kompendium, Göteborg).
Flervariabelanalys
MMGF20
Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i flera variabler (Studentlitteratur)
Övningar till Analys i flera variabler (Studentlitteratur).
Transformteori och analytiska funktioner
MMGF30
Agarwal, R.P., Perera, K., Pinelas, S.: An Introduction to Complex Analysis (Springer)
Dyke, P.: An Introduction to Laplace Transforms and Fourier Series (Springer)
OBS studenter kommer att kunna ladda ner pdf-versioner av båda böckerna (info ges på kurshemsidan).
Valfri bredvidläsning:
Arfken, G. B, Weber, H. J., Harris, F. E.: Mathematical Methods for
Physicists: A Comprehensive Guide, Upplaga 7 (Academic Press)

Datavetenskapligt program

 
Introduktionskurs D
MMGD00
Jonasson, J. Lemurell, S.: Algebra och diskret matematik. (Studentlitteratur).
Linjär algebra D
MMGD20