MSG900 Examensarbete för kandidatexamen 15 hp

​Du som vill ta en kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik måste göra ett examensarbete enligt någon av kursplanerna nedan. Kursupplägget är detsamma för alla kategorier men förkunskaper, ämnesinnehåll och målsättning varierar. Läs aktuell kursplan - i god tid - så du vet vilka förkunskaper som krävs.

I kursen ingår vissa gemensamma moment, men huvuddelen av tiden kommer du att ägna åt ett större projektarbete i en grupp om 2-4 studenter. Detaljerad information ges i kursinformationen nedan. Där presenteras (senast i nov) även förslag på projekt som du kan välja. Var gärna ute i god tid med att välja projekt så går det snabbare att komma igång på vårterminen!

 

Kursplaner

MMG900 Examensarbete för kandidatexamen i matematik (fristående kurs)
MMG910 Examensarbete i matematik vid Matematikprogrammet
MMG920 Examensarbete i matematik vid Matematikprogrammet, inriktning Tillämpad matematik
MSG900 Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik (fristående kurs)
MSG910 Examensarbete i matematisk statistik vid Matematikprogrammet
 

 
Kursen ges under hela vårterminen
 
 

Kursinformation 2016


Kursinformation 2015

Kursinformation 2014

 

Kursinformation 2013

 • Kursansvarig: Maria Roginskaya
 • Schema
 

Kursinformation 2012

 • Kursansvarig: Carl-Henrik Fant
 • Schema
 

Kursinformation 2011

 • Kursansvarig: Carl-Henrik Fant
 • Schema
 

Kursinformation 2010

 • Kursansvarig: Carl-Henrik Fant
 • Schema
 

Kursinformation 2009

 • Kursansvarig: Carl-Henrik Fant
 • Schema
 

Kursinformation 2008

 • Kursansvarig: Carl-Henrik Fant